Vanuit de Transformatie zijn er projecten en werkwijzen gestart om de samenwerking tussen verschillende partijen te versterken. Die houden we hier bij.

 

Het zorgen voor minder dwang en afzondering in de jeugdhulp is een belangrijk thema voor JeugdzorgPlus instelling De Koppeling. Zij hebben de afgelopen jaren
Bij het project Innovatieve Psychiatrie gaat het om het inzetten van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV’s) bij de teams van jeugdbescherming. Ouders die met jeugdbescherming
In Nederland kampen rond de 100.000 gezinnen met meervoudige en complexe problemen die stress veroorzaken. Vaak hebben de ouders uit deze gezinnen psychische problemen.
Arkin vGGZ is met Spirit/Bascule een samenwerking gestart waarbij ze zich gezamenlijk inzetten voor gezinnen met complexe problematiek. Ze werken samen als het gaat
Jeugdbescherming Regio Amsterdam en andere gecertificeerde instellingen bieden in de regio preventieve jeugdbescherming. Ze werken daarin samen met de gezinnen aan veiligheid van de
‘Ik ben een JIJ voor de jeugd pitbull. Dat houdt in, dat ik me voor jou vastbijt in lastige vraagstukken.’ Beter kun je de
Alleen samen met jeugdigen en opvoeders kunnen we de jeugdhulp verbeteren. Ervaringsdeskundige opvoeders en jeugdigen formuleerden daarom wat voor hen belangrijke principes zijn voor goede
In het derde Transformatiecollege van 2020 vertelt Noa van Hagen vanuit haar bewogen leven en heftige ervaringen in de jeugdhulp over veranderen. Ze legt
Een verzameling tips en tools voor professionals in de jeugdhulp in een interactief document, dat is de Schatkist. Het spreekwoord zegt: Alleen ga je
Alleen samen met jeugdigen en opvoeders kunnen we de jeugdhulp verbeteren. Ervaringsdeskundige opvoeders en jeugdigen formuleerden daarom wat voor hen belangrijke principes zijn voor