Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Vanuit de Transformatie zijn er projecten en werkwijzen gestart om de samenwerking tussen verschillende partijen te versterken. Die houden we hier bij.

 

Of kinderen zich positief ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt voor grotendeels van de ouders af. Helaas wordt problematiek bij kinderen vaak te eenzijdig
De Amsterdamse Maatwerkmethode is gebaseerd op de waardendriehoek van het Instituut Publieke Waarden. Deze methode wordt in de gemeente Amsterdam breed ingevoerd, te beginnen
Als we willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, op school, thuis en in de wijk, is het belangrijk dat school en jeugdhulp samen
Presentator Bas Adriaans van Blijvend Veilig interviewt voor deze podcast twee collega’s: Janneke Heessels en Henrieke Popken. Voor het project Blijvend Veilig hebben de
Een Pitbull is een jeugdprofessional die zich vastbijt in lastige vraagstukken en vanuit haar/zijn eigen organisatie en expertise samen met andere professionals naar de
Pitbulls vertellen over hoe zij zelf en binnen hun organisatie de bedoeling van de pitbulls vormgeven en uitdragen. Aan het woord komen: Annemarie Zuidema
De Pitbullbeweging begon met het benutten van de mogelijkheden van de transformatie om kinderen minder vaak uit huis te plaatsen, de film Alicia dreunde
Peter Dijkshoorn en Frederique Coelman vertellen over de Beweging van 0 uithuisplaatsingen en Stroomop, er eerder bij zijn. In 1998 telde Nederland 26.000 uit
Ervaringsexpertise kan op vele manieren worden ingezet; voor advies in een klankbordgroep, in trainingen, als maatje of gespreksleider, bij casuïstiek, in een ondersteunende rol
Marike Schuurman (Cordaan) en Jan-Willem van der Lugt (Levéo/Carehouse) vertellen over het proces waarin kernpartners vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm geven aan de samenwerking
Opvoeders, kinderen en jongeren hebben ideeën over goede jeugdhulp. Soms komen deze overeen met professionals en beleidsmakers, soms vullen ze elkaar aan of verschillen
Complexe gezinnen. Het is onmogelijk om in twee woorden te omschrijven wat dit omvat. Daarom starten presentator Bas Adriaans (Blijvend Veilig), Rien Van (volwassen

JIM

Het project JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) zorgt ervoor dat jongeren in een jeugdhulptraject een eigen mentor kunnen inbrengen die zij zelf uitkiezen op basis
In de Transformatiepodcast van Jij voor de Jeugd praten we met jeugdhulpprofessionals die met projecten en initiatieven bijdragen aan die transformatie van de jeugdhulp.
In de GGZ hebben professionals al veel ervaring opgedaan met de inzet van ervaringsdeskundigen. Ook in de jeugdhulp kun je op vele manier ervaringsprofessionals
Marjan Koopman, Bas Adriaans en Aimée Quist van Blijvend Veilig lichten in dit Transformatiecollege de dagelijkse praktijk van samenwerken aan veiligheid in gezinnen toe.
In de Coalitie naar Thuis gaan professionals aan de slag voor kinderen om met hen en hun ouders en met de betrokken hulpverlener samen
Tijdens onze Meet & Greets gaan projectleiders die werken vanuit het programma Transformatie in op wat het oplevert, want de inzet is een betere
Het is belangrijk dat alle kinderen, jongeren en ouders die ondersteuning nodig hebben -thuis, op school en in de wijk- deze hulp snel ontvangen.
Belangrijk is dat school en jeugdhulp samen optrekken, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen op school, thuis en in de wijk. Er wordt
Blijvend Veilig heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld die zich richt op; elk gezinslid blijvend veilig. De organisaties Jeugdbescherming regio Amsterdam, Veilig Thuis, Raad voor