Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Preventieve Jeugdbescherming

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en andere gecertificeerde instellingen bieden in de regio preventieve jeugdbescherming. Ze werken daarin samen met de gezinnen aan veiligheid van de kinderen, zonder een juridische maatregel zoals een ondertoezichtstelling.

Binnen het programma onderzochten Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam hoe de ouders deze werkwijze ervaren, met name op het gebied van vrijwilligheid, samenwerken met de gezinsmanagers en bekendheid met klachtroutes. Mede naar aanleiding van de tussenevaluatie van de Jeugdwet in 2018 keken we hoe de ouders en gezinsmanagers de manier van werken beleven. Er is gekozen voor een narratief onderzoek, waarin zowel de ouders en enkele jongeren als gezinsmanagers op eigen initiatief konden vertellen over hun ervaring. Ook gaven de ouders aan hoe ze op een schaal bepaalde onderdelen van het werk beoordeelden.

Wat willen we bereiken?

  • Zicht op de mate waarin de ouders invloed ervaren bij het herstellen van de kindveiligheid in hun gezin.
  • De inzichten uit het onderzoek gebruiken voor doorontwikkeling van de werkwijze, opdat deze steeds effectiever wordt.

Lees de factsheet Onderzoeksrapport Preventieve jeugdbescherming, met ervaringen van ouders en gezinsmanagers.

Naam projectleider: Margreet Wiegand
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en deel jouw ervaringen met collega’s.

Andere thema's

Gewoonten, gebruiken, godsdienst, normen en waarden, wat we denken en doen, verschilt per cultuur. Als jeugdhulpprofessional kun je soms wel wat hulp gebruiken bij
In dit Pitbulls-webinar van JIJ voor de Jeugd gaan we in op het thema ‘Complexe scheidingen’. Familierecht-advocaat Jolande ter Avest presenteerde (geanonimiseerde) teksten uit
Levvel onderzocht hoe de specialisten de hulp aan gezinnen het beste kunnen geven.