Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Dwang Reductie

Het zorgen voor minder dwang en afzondering in de jeugdhulp is een belangrijk thema voor JeugdzorgPlus instelling De Koppeling. Zij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe methoden. Deze ‘methoden’ helpen professionals in het zoeken en vinden van andere manieren om om te gaan met escalaties en/of het voorkomen ervan, waardoor minder dwang wordt gebruikt.

Wat willen we bereiken?

  • Met een nieuwe werkwijze wordt het aantal separaties naar nul gebracht en het aantal dwangmaatregelen met 80% verminderd.
  • Een aantal jongeren worden herplaatst naar een plek met meer uitzicht.
  • Een groep jongeren wordt verplaatst naar een groep in de wijk.
  • Minder jongeren worden verwezen naar JeugdzorgPlus.
  • Afbouwen van JeugdzorgPlus met nog nader te bepalen volume.

Wat hebben we bereikt?

  • In oktober 2019 sloten we onze separeerruimten definitief.
  • We werken ‘binnen de muren’ aan meer fysieke openheid waardoor jongeren minder vaak ingesloten worden en we passen minder dwangmaatregelen toe.
  • We participeren in het landelijke netwerk ‘Ik laat je niet alleen’ en we lopen op sommige onderwerpen voorop (bv sluiten van de separeerruimtes).
  • Het leefklimaat verbetert de laatste jaren enorm op het gebied van ondersteuning, groei, sfeer en minder repressie.
  • We gaan meer dan 1 groep van 6 jongeren tussen de 12-18 jaar die in de gesloten jeugdzorg verblijven, verplaatsen naar een kleinschaliger vorm van gesloten jeugdzorg in de wijk.

Naam projectleider: Petra Schaftenaar, De Koppeling, Afbouw JeugdzorgPlus
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en deel jouw ervaringen met collega’s.

Andere thema's

Het goede zeggen is nog makkelijk; het goede doen is een hele klus. Want hoe ga je om met kinderen die je tot het
De Transformatiebeweging is ontstaan uit een driejarig programma ‘Transformatie Jeugd’ (2019-2021), gefinancierd vanuit het Rijk, binnen Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Het programma is
Opgroeien in armoede. Helaas ervaren steeds meer kinderen en jongeren wat dat betekent. In de podcastserie Taboegbeeld dragen jongeren zelf onderwerpen aan die voor