Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Dwang Reductie

Het zorgen voor minder dwang en afzondering in de jeugdhulp is een belangrijk thema voor JeugdzorgPlus instelling De Koppeling. Zij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe methoden. Deze ‘methoden’ helpen professionals in het zoeken en vinden van andere manieren om om te gaan met escalaties en/of het voorkomen ervan, waardoor minder dwang wordt gebruikt.

Wat willen we bereiken?

  • Met een nieuwe werkwijze wordt het aantal separaties naar nul gebracht en het aantal dwangmaatregelen met 80% verminderd.
  • Een aantal jongeren worden herplaatst naar een plek met meer uitzicht.
  • Een groep jongeren wordt verplaatst naar een groep in de wijk.
  • Minder jongeren worden verwezen naar JeugdzorgPlus.
  • Afbouwen van JeugdzorgPlus met nog nader te bepalen volume.

Wat hebben we bereikt?

  • In oktober 2019 sloten we onze separeerruimten definitief.
  • We werken ‘binnen de muren’ aan meer fysieke openheid waardoor jongeren minder vaak ingesloten worden en we passen minder dwangmaatregelen toe.
  • We participeren in het landelijke netwerk ‘Ik laat je niet alleen’ en we lopen op sommige onderwerpen voorop (bv sluiten van de separeerruimtes).
  • Het leefklimaat verbetert de laatste jaren enorm op het gebied van ondersteuning, groei, sfeer en minder repressie.
  • We gaan meer dan 1 groep van 6 jongeren tussen de 12-18 jaar die in de gesloten jeugdzorg verblijven, verplaatsen naar een kleinschaliger vorm van gesloten jeugdzorg in de wijk.

Naam projectleider: Petra Schaftenaar, De Koppeling, Afbouw JeugdzorgPlus
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en deel jouw ervaringen met collega’s.

Andere thema's

Uitreiking TOPGGz-keurmerk aan drie afdelingen Levvel
Bekijk hier de motivatieverhalen van jeugdzorgwerker Nicky, gezinsmanager Tobias, gezinsmaatschappelijkwerker Femke, frontoffice-medewerker Selina en maatschappelijk werker Maaike: Wil jij hier ook aan bijdragen? Kom
Een nieuwe Pitbulls-webinar van JIJ voor de Jeugd: dit keer met SPV’ers Paul Teixeira en Jan Woudwijk, die vertellen over de aanpak Innovatieve Psychiatrie