Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Pitbulls

‘Ik ben een JIJ voor de jeugd pitbull. Dat houdt in, dat ik me voor jou vastbijt in lastige vraagstukken.’

Beter kun je de pittbull-beweging niet omschrijven. Als jij als jeugdprofessional brede expertise nodig hebt bij iets knellends, je onderbuikgevoelens hebt of als een uithuisplaatsing dreigt, vraag dan een pitbull of pitbulls uit verschillende organisaties om mee te denken. Samen kun je kijken welke mogelijkheden er zijn.

Dit zijn de Pitbulls

Pitbulls zijn professionals die hun eigen ervaring en expertise inzetten binnen en buiten hun organisatie om uithuisplaatsing te voorkomen. Zij zien wat er nog mogelijk is voor het kind en het gezin door overleg met collega’s van verschillende organisaties. 

Wat doen Pitbulls?

  • Ze kijken met jou en elkaar mee zodat geen enkele kans en mogelijkheid onbenut blijft; 
  • Ze benutten de kennis van andere Pitbulls om mee te kijken in de case;
  • Ze houden elkaar scherp door input vanuit verschillende perspectieven;
  • Ze bieden oplossingen door te reflecteren vanuit hun eigen kennis en kunde;
  • Ze zijn nieuwsgierig wat collega’s van andere organisaties inbrengen. 

Wil je ook een Pitbull worden?

Je kunt ook een Pitbull worden door vanaf februari 2022 deel te nemen aan een nieuwe ronde van 5 maandelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Er worden ook webinars georganiseerd voor deskundigheidsbevordering van alle pitbulls.

Meer weten en aanmelden

  • ‘Als je je verrijkt met de inzichten van andere professionals, kun je ook met andere oplossingen komen’ – Laat je inspireren
  • Pitbulls gezocht
  • Neem contact op met siska@meerdandebedoeling.nl 

Het doel van de Pitbull-beweging

De Pitbull-beweging startte met als doel eerder en beter in het hulpproces van een gezin en kind te interveniëren en professionals in complexe casussen te ondersteunen. Het netwerk van professionals van verschillende instellingen is eenvoudig te raadplegen en in te zetten om vastlopende samenwerking in een vroeg stadium vlot te trekken. Er zijn nu 90 professionals die met deze kennisdeling hun vaardigheden vergroten,

Als Pitbull neem je deel aan intervisie tijdens de maandelijkse workshops. Door met collega’s van andere instellingen over casuïstiek te overleggen, ontstaat de brede horizon die nodig is om ouders en kinderen goed te helpen. “De organisatie-overstijgende wijze van werken is nodig en helpt professionals in het hulpverleningsproces alternatieve oplossingen te zien.”

Lees ook het interview met Roos van Someren

Ontdek meer over de pitbulls in dit tafelgesprek van Bas Adriaans met jeugdhulpprofessionals.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en deel jouw ervaringen met collega’s.

Andere thema's

Transformatie-podcast #11 – Gesloten jeugdzorg
Samen met jongeren en ouders hebben we – Jeugdplatform Amsterdam – onderzocht welke ervaringen en wensen zij hebben op het gebied van diversiteit. Daarbij
Gewoonten, gebruiken, godsdienst, normen en waarden, wat we denken en doen, verschilt per cultuur. Als jeugdhulpprofessional kun je soms wel wat hulp gebruiken bij