Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Over Transformatie

De Transformatiebeweging is ontstaan uit een driejarig programma ‘Transformatie Jeugd’ (2019-2021), gefinancierd vanuit het Rijk, binnen Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Het programma is beëindigd maar het werk gaat door! De transformatie opereert regionaal (Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland) en er wordt samengewerkt met (jeugd)instellingen aan het zo thuis en veilig mogelijk laten opgroeien van kinderen.

Jeugdhulpprofessionals hebben nieuwe werkwijzen ontwikkeld die gedurende het programma zijn gestart. Een aantal van de projecten en werkwijzen worden nog steeds gebruikt.

Maar de transformatie omvat meer, het gaat om manieren van samenwerken, in de buurt/wijk, dichtbij de gezinnen. Van elkaars expertise kunnen we leren en blijven ontwikkelen. Dit is niet gemakkelijk

Achtergrond

Sinds de decentralisatie – 1 januari 2015 – ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulpvoorziening bij de gemeentes. Zij sluiten onder andere de contracten af en regelen de betalingen. De gemeente kan daarmee ook sturing geven aan de jeugdhulp als geheel.

De transformatie – het inhoudelijke veranderproces van de Jeugdwet – heeft vier doelen:

Doel 1 – Meer kinderen zijn sneller en beter ondersteund en beschermd
Doel 2 – Minder uithuisplaatsingen en zo ‘thuis’ mogelijk opgroeien
Doel 3 – Ouders voelen zich ondersteund
Doel 4 – Professionals voelen zich voldoende geschoold, toegerust en bekwaam

Deze doelen krijgen handen en voeten in de projecten, uitgevoerd door jeugdhulpprofessionals in de regio. Zij ontwikkelen, testen en verdiepen werkwijzen. De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld in colleges, workshops en meet & greets.

Deze website is de etalage van deze transformatie en de professionals die hiermee bezig zijn, maar beperkt zich hier niet toe. Organisaties, kenniscentra en gemeentes zijn van harte welkom om actief bij te dragen aan dit platform.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en deel jouw ervaringen met collega’s.

Andere thema's

Gewoonten, gebruiken, godsdienst, normen en waarden, wat we denken en doen, verschilt per cultuur. Als jeugdhulpprofessional kun je soms wel wat hulp gebruiken bij
Levvel onderzocht hoe de specialisten de hulp aan gezinnen het beste kunnen geven.
Van 2 t/m 9 november: Week van de Pleegzorg 2022. Het najaar heeft nu echt zijn intrede gedaan en wij zijn hard op weg