Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De leidende principes

Alleen samen met jeugdigen en opvoeders kunnen we de jeugdhulp verbeteren. Ervaringsdeskundige opvoeders en jeugdigen formuleerden daarom wat voor hen belangrijke principes zijn voor goede jeugdhulp. Deze leidende principes (verder uitgewerkt en voorzien van handvatten in de Schatkist) vormen de ruggengraat van de jeugdhulp.

Serieus nemen

Opvoeders en jeugdigen willen gehoord worden en serieus worden genomen, ze willen ervaren dat ze invloed hebben. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen – en voor een positief zelfbeeld. En dat laatste is nodig om tot een positieve ontwikkeling te komen.

Er zijn heel veel redenen op te noemen die verklaren waarom een opvoeder of jeugdige zich op een bepaalde manier gedraagt. Trauma kan een oorzaak zijn of misschien is er een lichamelijk probleem. De juiste hulp bieden betekent daarom goed luisteren – om boven tafel te krijgen wat er werkelijk nodig is.

Samen beslissen

Als professional neem je elke dag veel besluiten. Realiseer je, dat ieder besluit van invloed is op het leven van de opvoeder en de jeugdige. Zelf knopen doorhakken vinden zij soms moeilijk. Meer dan eens ervaren zij de negatieve gevolgen van zo’n beslissing. Neem daarom de tijd, en weeg zorgvuldig alle voors en tegens af samen met de opvoeder of jeugdige. Denk mee als professional en zorg voor de juiste informatie. Zo kun je samen een weloverwogen beslissing nemen.

Veiligheid en rust

Leren, ontwikkelen, plannen en beslissen is moeilijker in tijden van stress en onveiligheid. Je kunt gewoon minder goed nadenken en weten wat nodig is. Een jeugdprofessionals die rust en veiligheid weet te creëren voor de opvoeder en jeugdige is zeer waardevol. Dus zorg ervoor dat het veilig voelt en de opvoeder of jeugdige jou alles durft te zeggen. Pas als een opvoeder of jongere zich veilig genoeg voelt om te vertellen, kun jij je een beeld vormen van wat er precies speelt. Neem daarom de ruimte om vragen te stellen.

Alle leefgebieden

Opvoeders en jeugdigen zijn onderdeel van een grotere leefomgeving: het gezin, familie, vrienden, hobby’s, school en/of werk. Iedere dag weer zijn er nieuwe uitdagingen rond werk, school, wonen, netwerk en financiën. Vaak hebben problemen op verschillende leefgebieden met elkaar te maken. De jeugdhulp-professional werkt daarom met het gezin samen en probeert problemen integraal aan te pakken. Het samenwerken is daarbij gericht op het vergroten van het oplossend vermogen. Opvoeders en jeugdigen krijgen handreikingen om zelf met hun problemen te leren omgaan, op alle levensgebieden.

Relatie en klik

Wanneer de opvoeder, jeugdige en jeugdprofessional een goede klik hebben, voelt iedereen zich meer gerespecteerd en begrepen. Het maakt samenwerking op basis van gelijkwaardigheid mogelijk. Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat een goede werkrelatie een positieve invloed heeft op de resultaten. Sterker nog: positieve behandeleffecten zijn alleen te behalen als de cliënt de relatie met de hulpverlener positief ervaart. Investeren in deze klik is daarom een belangrijke voorwaarde om jouw werk goed te kunnen doen.

Mijn leefwereld

Hoe ziet het dagelijks leven van een kind of jongere eruit? Wat vindt een opvoeder prettig in de omgang en welke verwachtingen zijn er naar jou toe?

Als jeugdhulpprofessionals maak je tijdelijk deel uit van het leven van opvoeder en jeugdige. Weet dus hoe dat leven eruitziet. Jeugdhulp werkt beter als je aan oplossingen werkt op de plek waar de problemen zijn ontstaan. De eigen leefomgeving is de meest voor de hand liggende plek waar veranderingen kunnen plaatsvinden. Juist daar kun je in praktijk ervaren hoe het ook anders kan. Thuis, in de buurt, op school. Of op je werk. Daarvoor heb je als professional het onvoorwaardelijke vertrouwen van jouw cliënt nodig. Je komt immers achter de voordeur, en krijgt een inkijkje in het dagelijks leven van de jongere en de opvoeder.

Mijn netwerk

Een goede relatie met iemand uit het eigen netwerk is van groot belang. Buren, vrienden, familie, collega’s, een partner kunnen bijdragen aan een gevoel van eigenwaarde bij de jeugdige en de opvoeder. Zij geven een gevoel van veiligheid, ergens bij te horen. Positieve sociale contacten zorgen voor meer veerkracht waardoor opvoeder en jeugdige beter kunnen omgaan met stressvolle situaties. Dit wordt in de vakliteratuur ook wel de bufferhypothese genoemd.

Uitgaan van kracht

Ergens goed in zijn, zorgt voor motivatie om jezelf verder te ontwikkelen. Het maakt ook dat je beter in staat bent om je problemen op te lossen. Je wordt er mentaal gezonder door waardoor je meer vrede kunt hebben met je eigen leven. Het ervaren van eigen kracht zorgt er bij opvoeders en jeugd voor dat zij gemotiveerd zijn om te leren en geeft het gevoel invloed op je eigen leven te hebben.

En hoe kun je hierover met elkaar het gesprek aan gaan? Daarvoor is het Jeugdhulp Memory Spel ontwikkeld. Lees verder.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en deel jouw ervaringen met collega’s.

Andere thema's

Gewoonten, gebruiken, godsdienst, normen en waarden, wat we denken en doen, verschilt per cultuur. Als jeugdhulpprofessional kun je soms wel wat hulp gebruiken bij
In deze nieuwe podcast van JIJ voor de Jeugd heeft Bas Adriaans te gast aan tafel: Kevin Scholte, werkzaam bij De Koppeling gesloten jeugdzorg.
In haar workshop stond Anne stil bij de relatie tussen trauma en het lichaam en legde uit waarom lichaams- en ervaringsgerichte methoden zo waardevol