Thema's

Het is belangrijk dat alle kinderen, jongeren en ouders die ondersteuning nodig hebben -thuis, op school en in de wijk- deze hulp snel ontvangen.
Belangrijk is dat school en jeugdhulp samen optrekken, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen op school, thuis en in de wijk. Er wordt
We gunnen elk kind een veilig plekje bij zijn of haar ouders. Als dit niet lukt, dan proberen we te zorgen voor een veilige,
Het zorgen voor minder dwang en afzondering in de jeugdhulp is een belangrijk thema voor JeugdzorgPlus instelling De Koppeling. Zij hebben de afgelopen jaren
Blijvend Veilig heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld die zich richt op; elk gezinslid blijvend veilig. De organisaties Jeugdbescherming regio Amsterdam, Veilig Thuis, Raad voor
Bij het project Innovatieve Psychiatrie gaat het om het inzetten van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV’s) bij de teams van jeugdbescherming. Ouders die met jeugdbescherming
In Nederland kampen rond de 100.000 gezinnen met meervoudige en complexe problemen die stress veroorzaken. Vaak hebben de ouders uit deze gezinnen psychische problemen.
Arkin vGGZ is met Spirit/Bascule een samenwerking gestart waarbij ze zich gezamenlijk inzetten voor gezinnen met complexe problematiek. Ze werken samen als het gaat
Jeugdbescherming Regio Amsterdam en andere gecertificeerde instellingen bieden in de regio preventieve jeugdbescherming. Ze werken daarin samen met de gezinnen aan veiligheid van de
‘Ik ben een JIJ voor de jeugd pitbull. Dat houdt in, dat ik me voor jou vastbijt in lastige vraagstukken.’ Beter kun je de