Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Elkaar blijven inspireren in de Jeugdzorg

José Vianen, afzwaaiend programmamanager Transformatie Jeugd, schreef een inspirerend artikel over de kracht van samen leren en transformeren in de jeugdhulpverlening.  In dit artikel laat Vianen aan de hand van de programma’s ‘Familiekracht’ en ‘De Koppeling’ het belang van familiesystemen zien. Familiekracht is een programma dat ouders beter in staat stelt om hun rol als […]

De jeugdhulp centraal

Tijdens de College Tour, onderdeel van de Jij voor de jeugd Week 2021, vertelden professionals, ouders en jongeren ieder vanuit hun eigen perspectief over hun ervaringen in de jeugdzorg. Ze laten zien wat hen iedere dag drijft en geven inspirerende tips over hoe je als professional dicht bij jezelf kan blijven. Kijk de College Tour […]

Jeugd en veiligheid

Juist in kwetsbare wijken moet de samenwerking van professionals rondom (risico)jongeren versterkt. Zo krijgen jongeren sneller en effectiever passende hulp en begeleiding en kunnen hardnekkige patronen doorbroken worden. Maar de samenwerking tussen professionals met verschillende achtergronden in zorg- en veiligheidsorganisaties is niet eenvoudig! Welke do’s en don’ts zijn er? Martien Kuitenbrouwer vertelt over de ervaringen […]

Crisis als vak

Als professional in de jeugdhulp kom je crisissituaties tegen die vragen om direct handelen. Het is onveilig, er is een bed nodig voor het kind, actie! Maar is dat altijd wat er nodig is? Wat zijn andere mogelijkheden? In dit ronde tafel gesprek onder leiding van Mariska van der Steege passeren allerlei relevante vragen. Wanneer […]

Pitbulls gezocht!

De pitbullbeweging is een netwerk van professionals van verschillende instellingen dat eenvoudig te raadplegen is of ingezet kan worden om vastlopende samenwerking in een vroeg stadium vlot te trekken. Als pitbull kun je intervisie bespreken, of maandelijkse workshops bijwonen. Juist door met collega’s van andere instellingen over casuïstiek te overleggen, ontstaat de brede horizon die […]

Peter Dijkshoorn

JIJ voor de jeugd - Peter Dijkshoorn

Meer kennis de jeugdhulp in, dat is de kern van het Lerend stelsel waar Peter Dijkshoorn zich hard voor maakt. Tijdens de JIJ voor de jeugd Week gaf Dijkshoorn een vlammend betoog over ambities en de beweging van 0. ‘De ambitie om te gaan voor 0 meisjes die doodgaan aan een eetstoornis. Voor 0 kinderen […]

Geen kind meer gesloten

De meest wijze lessen komen vaak uit onverwachte hoek: ‘Van proberen kun je leren’, zei een kind vier jaar geleden tegen Frederique Coelman (Levvel). ‘Weet wat er voor kinderen op het spel staat. Het vraagt moed in een crisis op te treden, soms moet je enkel vertragen en alleen verdragen. En dat is moeilijk, het vergt […]

Ronde Tafel Gesprek

Een open dialoog met professionals, ervaringsdeskundigen en wethouder jeugdzorg Simone Kukenheim in Ppakhuis de Zwijger. Wat is het ‘kleine’ dat echt het verschil maakte? “Het verschil maakte altijd één persoon. Dat was de persoon die luisterde, die er was en mij serieus nam. We moeten de mensen koesteren die om de jongere heen staan.” Bekijk […]

Het juiste voor ieder kind

We hebben allemaal ideeën over wat het juiste is voor een kind. Heel goede ideeën zelfs! Vanuit een positieve intentie en met onze inzet en expertise hopen we hieraan bij te dragen. In de praktijk is dit soms niet zo eenvoudig. Hoe complexer de samenwerking, hoe stroperiger het proces kan zijn. Met de projectgroep Het […]

Factsheet FamilieKracht

Of kinderen zich positief ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt voor grotendeels van de ouders af. Helaas wordt problematiek bij kinderen vaak te eenzijdig behandeld, terwijl de oorzaken ervan vaak in het hele gezin liggen. Dit geldt zeker voor gezinnen waarbij meervoudige en complexe problemen spelen die veel stress veroorzaken. In april 2020 is daarom […]

Amsterdamse Maatwerkmethode

De Amsterdamse Maatwerkmethode is gebaseerd op de waardendriehoek van het Instituut Publieke Waarden. Deze methode wordt in de gemeente Amsterdam breed ingevoerd, te beginnen bij de nieuwe buurtteams en het OKT. De aanpak sluit heel nauw aan bij onze Pitbullopdracht: echt kijken wat nodig is en dat proberen te realiseren. Samenwerking met professionals uit de […]

Onderwijs en Jeugdhulp

Als we willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, op school, thuis en in de wijk, is het belangrijk dat school en jeugdhulp samen optrekken. Voor de best passende aanpak wordt er bij het Expertisenetwerk Zuid-Oost rondom het gezin samen gewerkt met het expertisecentrum speciaal onderwijs en specialistische jeugdhulp.  Er zitten dit keer meerdere jeugdhulp- […]