Jongeren en ouders bij bijeenkomst Jij voor de Jeugd, 30 januari 2020 in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Meer dan 200 jeugdhulpprofessionals bezochten de bijeenkomst.

De Transformatie Jeugd is een driejarig programma (2019-2021), gefinancierd vanuit het Rijk binnen Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Het programma Transformatie Jeugd opereert regionaal (Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland) en werkt samen met (jeugd)instellingen aan het zo thuis en veilig mogelijk laten opgroeien van kinderen. 

Deze ambitie vraagt om een andere manier van werken. Jeugdhulpprofessionals ontwikkelden daarom nieuwe werkwijzen die gedurende het programma zijn gestart. Het programma ondersteunt deze projecten en werkwijzen. Ook is er vanuit het programma een directe lijn met gemeentes en organisaties over de opgedane kennis en doelstellingen van de transformatie jeugdhulp. 

Deze website is de etalage van deze transformatie en de professionals die hiermee bezig zijn, maar beperkt zich hier niet toe. Organisaties, kenniscentra en gemeentes zijn van harte welkom om actief bij te dragen aan dit platform. 

De programmamanager is José Vianen.


Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten? Lees hier onze laatste nieuwsbrief of schrijf je in.

Schrijf je in >

Achtergrond 

Sinds de decentralisatie – 1 januari 2015 – ligt de verantwoordelijkheid voor jeughulpvoorziening bij de gemeentes. Zij sluiten onder andere de contracten af en regelen de betalingen. De gemeente kan daarmee ook sturing geven aan de jeugdhulp als geheel. 

De transformatie – het inhoudelijke veranderproces van de Jeugdwet – heeft vier doelen:

Doel 1 – Meer kinderen zijn sneller en beter ondersteund en beschermd
Doel 2 – Minder uithuisplaatsingen en zo ‘thuis’ mogelijk opgroeien
Doel 3 – Ouders voelen zich ondersteund
Doel 4 – Professionals voelen zich voldoende geschoold, toegerust en bekwaam

Deze doelen krijgen handen en voeten in de projecten, uitgevoerd door jeugdhulpprofessionals in de regio. Zij ontwikkelen, testen en verdiepen werkwijzen. De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld in colleges, workshops en meet & greets. 

Het programmateam bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, een programmamanager, projectleiders, communicatieadviseurs en een project assistent.

Agenda


0102
12:00 - 13:00

Online dialoogtafel 'Kansen creëren door het combineren van data en kennis'

0703
15:30 - 17:00

Webinar 'Veerkracht bij kinderen stimuleren'

0704
Hele dag

Samen Toekomst Maken 2022


Naar de agenda >

Inspiratie