Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
kukenheim bezoekt familiekracht

Wethouder Kukenheim bezoekt FamilieKracht

Begin september sprak wethouder Simone Kukenheim met ouders en professionals van FamilieKracht op Hofgeest in Amsterdam Zuidoost. FamilieKracht is een intensieve hulpvorm van gezinszorg voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar die te maken hebben met multi-stressproblematiek. Karakteristiek is de gelijktijdige behandeling van ouders, kinderen en jongeren. Het bezoek stond vooral in het teken van de beleving door ouders en het belang om jeugdzorg, jeugd-ggz, volwassen-ggz en Wmo aan elkaar te verbinden, zoals FamilieKracht dit doet. Ook de wethouder ziet de verbinding tussen hulp voor de jeugd de zorg voor volwassen als een belangrijke kans in de transformatie van de Amsterdamse jeugdhulp. 

“Om veilig te kunnen opgroeien en zich positief te ontwikkelen hebben kinderen een duurzame en stabiele gezinssituatie nodig. Daarom zetten wij in op alle bronnen van stress die in het gezin spelen”, zegt Roos van Soomeren, projectleider FamilieKracht. “Denk daarbij aan de ontwikkeling van het kind, de ouder-kindrelatie, de partnerrelatie, de (intergenerationele) problematiek van individuele ouders en problemen op het gebied van bestaanszekerheid. Wij maken met FamilieKracht de combinatie tussen jeugdzorg, jeugd-ggz, volwassen-ggz en Wmo (vanuit het Buurtteam) om deze vicieuze cirkel van stress effectief te doorbreken. De behoeften van het gezin zijn het vertrekpunt voor de domein-overstijgende combinatie van zorg en hulp. We pakken de problematiek op alle leefdomeinen aan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gelijktijdige inzet van traumatherapie en schuldhulpverlening. Met verschillende partners starten wij de hele behandeling van het gezin in één keer. Juist het werken vanuit dezelfde visie, leidende principes en elkaar persoonlijk kennen maakt de samenwerking effectief.”

Veerkracht hele gezin versterken

Naast een aantal professionals wilden ook graag twee ouders aanwezig zijn bij het bezoek van de wethouder. De ouders vertelden dat zij er na eerdere hulptrajecten met hun twee kinderen niet helemaal uitkwamen. Bij FamilieKracht hebben zij het gevoel dat hun gezin het middelpunt is van een aanpak die werkt, helemaal afgestemd op het gezin. Zij voelen zich gehoord en serieus genomen. Zij vertelden over de huisvestingsproblemen die binnen het gezin een spanning geven en hoe fijn het is dat het buurtteam betrokken is. Wil niet zeggen dat er direct een oplossing is, maar wel dat er aan een oplossing wordt gewerkt om weer een stapje verder te komen. De ouders voelen zich gehoord en krijgen bijvoorbeeld voorlichting over de complexiteit van bijvoorbeeld het vinden van een woonruimte.  Ook de problemen op school zijn nu opgepakt in samenwerking met de school en het samenwerkingsverband. Het gezin komt steeds meer tot rust en voor ieder gezinslid is er passende hulp. De ouders beleven dat hun overbelasting als gezin steeds verder verminderd. Zij hebben vertrouwen in de hulp met hele korte lijnen. Zij ervaren dat zij verder komen.


Roos van Soomeren overhandigt mevrouw Kukenheim het eerste exemplaar van de nieuwe   folderlijn Familiekracht

Financiële obstakels inzet volwassen-GGZ

“In de praktijk is het nog niet eenvoudig om jeugd-GGZ en volwassen-GGZ aan elkaar te verbinden”, zegt Harvey Sandriman. “Vanuit de zorgverzekeringswet speelt een andere screening van de zorgbehoefte en een andere bekostigingssystematiek, waardoor partnerschappen niet eenvoudig van de grond te krijgen zijn. Het voelt nog als ‘ploeteren binnen het stelsel’. Wanneer er vanuit de jeugdhulp een diagnose wordt gesteld met stress binnen het gezin, is dit voor zorgverzekeraars nog niet altijd aanleiding om volwassenen te helpen. Dat maakt de volwassen-GGZ nog weinig ruimte ervaart om hierop in te springen in samenwerking met jeugdhulp. Soms komt de ene ouder binnen een gezin wel in aanmerking en de andere ouder niet. Daarnaast zijn er lange wachtlijsten. Het vraagt veel doorzettingsvermogen om partners in volwassen-GGZ te vinden.” Met de wethouder is stilgestaan hoe we elkaar kunnen helpen om de directe samenwerking tussen jeugd-GGZ en volwassen-GGZ in de nabije toekomst op te kunnen schalen. Het moet toch kunnen dat we met elkaar iets moois kunnen neerzetten dat aansluit bij de visie van domein overstijgende gezinszorg. In visie zal iedereen elkaar herkennen, alleen in realisatie zijn nog veel stappen te zetten.

FamilieKracht is een samenwerking tussen De Opvoedpoli, CareExpress, Buurtteam Zuidoost, Altra en Expertisecentrum Transculturele Therapie

Andere berichten

23 november 2023
Deze uitwerking van het Kwaliteitskompas van het NJi is bedoeld voor gemeenten die seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren willen voorkomen en verminderen.
15 november 2023
“Een Amsterdam waar ongewapend zijn de norm is, nu én in de toekomst.” Daar staat Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland (AcVZ) voor. En tegelijkertijd
19 oktober 2023
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) lanceerde op 27 september 2023 een tiendelige podcastserie genaamd ‘De Jeugdkantine’. Dit is dé ontmoetingsplaats voor jongeren, ouders, beleidsmakers en