Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
zorgomregioamsterdam.nl-afbeelding2

Vliegende start ‘FamilieKracht’ Opvoedpoli Zuidoost

Sinds 23 april is het FamilieKracht-team van de Opvoedpoli uit de startblokken. Met een digitale kick-off gaf directeur Marjolein Kreisel het startsein voor het gespecialiseerde team dat in Amsterdam Zuidoost gezinnen zal ondersteunen. Het gaat dan vooral om gezinnen die op meerdere leefgebieden stress ervaren. Vanwege deze stress lukt het ouders niet altijd om hun gewenste rol in de opvoeding waar te maken. FamilieKracht helpt hen om die ouderlijke verantwoordelijkheid weer op te pakken. Het initiatief wordt ondersteund vanuit het Transformatiefonds Jeugd.

FamilieKracht is een gezamenlijk initiatief van Altra en De Opvoedpoli op het gebied van familiezorg. Directe aanleiding voor de werkwijze van FamilieKracht is de behoefte om de multi-problematiek bij gezinnen effectiever aan te pakken. In die aanpak speelt het hele gezin een rol en werken jeugd-GGZ, volwassenen-GGZ, jeugdhulp en WMO (vanuit de organisatie MaDi ZuidOost) samen binnen één team. Dat gebeurt vanuit een outreachende benadering en shared decision making. Dat wil zeggen dat de behoeften van het hele gezin het vertrekpunt is voor de combinatie van zorg en hulp vanuit verschillende domeinen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gelijktijdige inzet van traumatherapie en schuldhulpverlening. De gezinscoach coördineert alle benodigde zorg in nauwe samenwerking met het hele gezin. Zo wordt er precies de hulp geboden die nodig is.

Veerkracht en zelforganiserend vermogen

Hoofdoel van FamilieKracht is dat het kind of de jongeren zich binnen het gezin weer veilig en gezond kan of kunnen ontwikkelen. Dat wordt bereikt door in te zetten op het versterken van de veerkracht én het zelf-organiserend vermogen van het gezin.

Team van tien professionals

Het FamilieKracht-team in Amsterdam Zuidoost bestaat uit tien enthousiaste professionals. De projectleider is Roos van Someren. Zij is verantwoordelijke voor de organisatie en zal de samenwerking met andere partijen verder uitbreiden. Anna Kuiper is de teamcoördinator en zij houdt zich in Amsterdam Zuidoost vooral bezig met de aanmelding van nieuwe gezinnen. Voor het team is Anna het directe aanspeekpunt.

Gelijktijdig onderzoek

Hoe effectief is FamilieKracht? Om de effectiviteit van FamilieKracht te kunnen meten, start praktijkonderzoeker Eline Möller een onderzoek. Zij zal gezinnen vragen naar hoe zij de hulpverlening beleven.

Andere berichten

22 november 2022
Voor de Jeugd 2022 – Jongerenwerk in school Jongerenwerkers werken steeds meer samen met het onderwijs. Door in en rondom school aanwezig te zijn,
3 november 2022
Portret pleegzorg: Sinds een half jaar verwelkomt Mirjam Zadelhoff samen met man Coen en haar drie kinderen broer Charlie*(10) en zus Bo*(9) uit Amsterdam.
1 november 2022
Een aanmeldloket voor iHUB-merken regio Amsterdam en omgeving