Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
SITE image JvdJ identiteit 17

Toolgids culturele identiteitsontwikkeling jongeren

Jongerenwerkers stimuleren jongeren en reiken ze handvatten aan die nodig zijn voor onder andere hun identiteitsontwikkeling. Jongeren zoeken naar een manier om hun verschillende deelidentiteiten en hoe de wereld hen ziet met elkaar te rijmen. Het gaat dan onder meer om culturele achtergrond: normen en waarden, taal en tradities. 

Met de vijf tools uit de ‘Toolgids Culturele Identiteitsontwikkeling’ kunnen jongerenwerkers beter invulling geven aan het gesprek met jongeren en tieners over identiteit. De jongerenwerkers van Swazoom Welzijn werken er al mee in Amsterdam Zuidoost. De tools worden ook ingezet tijdens het herdenkingsjaar slavernijverleden.

Hoewel alle jongeren te maken hebben met de zoektocht naar hun eigen identiteit, kan het voor jongeren met een migratieachtergrond een extra uitdaging zijn om met hun verschillende deelidentiteiten om te gaan. Ruim dertig procent van de Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond ervaart moeilijkheden in de zoektocht naar een stabiele identiteit, blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS).

“Jongeren staan voor de uitdaging om te gaan met verschillende werelden. Die werelden moeten ze in zichzelf bij elkaar zien te brengen. Lukt dat goed, dan geeft dat invulling aan een positieve identiteit. En dit sterkt weer de veerkracht, het reflectievermogen en autonomie: factoren die voor onderwijssucces en gelijkwaardig meedoen in de samenleving bepalend kunnen zijn”, vertelt Noortje Blauw, beleidsadviseur van OJZD.

Zowel vanuit het gemeentelijke beleidsprogramma Positief Perspectief als vanuit het programma Weerbaar Amsterdam/Drugscriminaliteit van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) – waarin de gemeente samenwerkt met onder meer politie, Openbaar Ministerie, reclasseringsorganisaties en jeugdbescherming – zag men een opgave. Vanuit het AcVZ kwam daarom de opdracht om een toolgids te ontwikkelen, met handvatten voor jongerenwerkers om jongeren te helpen bij hun culturele identiteitsontwikkeling en hun weerbaarheid daarmee te vergroten. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-ipi) ontwikkelde op basis van onderzoek van het Verwey Jonker Instituut de toolgids met werkvormen. Dit gebeurde in samenwerking met Venzo&Swazoom Welzijn in stadsdeel Zuidoost.

Nelleke Hilhorst, senior adviseur bij het AcVZ, is blij met de toolgids: “Weten wie ben ik, wat laat ik de wereld zien en hoe ziet de wereld mij en het ontwikkelen van een meervoudige identiteit is cruciaal voor een goede ontwikkeling. Het maakt jongeren weerbaar en zorgt ervoor dat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen. Als deze drie kernelementen van identiteit niet in balans zijn, levert dit kwetsbaarheid op en kan hen ontvankelijker maken voor de verleidingen van (drugs)criminaliteit”.

Download hier de ‘Toolgids identiteitsontwikkeling bij de jeugd’

Klik hier voor het onderzoek van Verwey-Jonker.

Heb je vragen over de toolgids, neem contact op met Nelleke Hilhorst (n.hilhorst@amsterdam.nl)

Andere berichten

4 oktober 2023
Deze handreiking is een product van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), het zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland. In het AcVZ werken
3 oktober 2023
Het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics van Levvel wil een virtual reality tool ontwikkelen om daarmee de behandeling te verbeteren van kinderen die te bang
28 september 2023
Jeugdplatform Amsterdam bracht een bezoek aan het Zuiderlicht College, een middelbare school in de Pijp. Elance Academy is daar elke week aanwezig en biedt