Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Transformatie-podcast #15 -Toekomst scenario

In deze nieuwe podcast van Jij voor de Jeugd heeft Bas Adriaans dit keer aan tafel: Marieke Wijdeven. Zij is onderdeel van het landelijk programma team Toekomstscenaria Kind- en Gezinsbescherming en is op dit moment betrokken bij alle elf ‘proeftuinen’ in Nederland, waar wordt gekeken hoe door middel van het programma Toekomstscenario de tegenwoordige jeugdbescherming […]

Pitbulls-webinar #14: Onvoorwaardelijk wonen

Het goede zeggen is nog makkelijk; het goede doen is een hele klus. Want hoe ga je om met kinderen die je tot het uiterste drijven en wat betekent het voor de dynamiek op de groep en in het team? Welke rol kunnen ouders en netwerk spelen? Wat betekent die druk die het onvoorwaardelijk wonen op […]

JIM

Het project JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) zorgt ervoor dat jongeren in een jeugdhulptraject een eigen mentor kunnen inbrengen die zij zelf uitkiezen op basis van bestaand vertrouwen. Een JIM is geen hulpverlener, maar een kennis, familielid, vriend of ander persoon die er voor het gezin is en de jongere ondersteunt en inspireert. De JIM-aanpak is […]

Zo thuis mogelijk

We gunnen elk kind een veilig plekje bij zijn of haar ouders. Als dit niet lukt, dan proberen we te zorgen voor een veilige, ‘zo thuis mogelijke’, situatie. Hoe voorkomen we dat kinderen uit huis geplaatst worden? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien? Hoe ondersteunen we pleegouders en gezinshuisouders zo goed […]