Pitbulls-webinar #14: Onvoorwaardelijk wonen

Het goede zeggen is nog makkelijk; het goede doen is een hele klus. Want hoe ga je om met kinderen die je tot het uiterste drijven en wat betekent het voor de dynamiek op de groep en in het team? Welke rol kunnen ouders en netwerk spelen? Wat betekent die druk die het onvoorwaardelijk wonen op […]

JIM

Het project JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) zorgt ervoor dat jongeren in een jeugdhulptraject een eigen mentor kunnen inbrengen die zij zelf uitkiezen op basis van bestaand vertrouwen. Een JIM is geen hulpverlener, maar een kennis, familielid, vriend of ander persoon die er voor het gezin is en de jongere ondersteunt en inspireert. De JIM-aanpak is […]

Zo thuis mogelijk

We gunnen elk kind een veilig plekje bij zijn of haar ouders. Als dit niet lukt, dan proberen we te zorgen voor een veilige, ‘zo thuis mogelijke’, situatie. Hoe voorkomen we dat kinderen uit huis geplaatst worden? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien? Hoe ondersteunen we pleegouders en gezinshuisouders zo goed […]