Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Pitbulls-webinar #11: Complexe scheidingen

In dit Pitbulls-webinar van JIJ voor de Jeugd gaan we in op het thema ‘Complexe scheidingen’. Familierecht-advocaat Jolande ter Avest presenteerde (geanonimiseerde) teksten uit mailwisselingen tussen ouders. Wilma Smits en Feng Chen (Jeugdbescherming) en Heleen Boender en Gerdien Kalma (gw’ers van respectievelijk Altra en Levvel) vertelden hoe ze daar vanuit hun perspectief naar kijken. En […]

Samen voor complexe gezinnen

Arkin vGGZ is met Spirit/Bascule een samenwerking gestart waarbij ze zich gezamenlijk inzetten voor gezinnen met complexe problematiek. Ze werken samen als het gaat om cliënten en ook qua organisatie. De intensieve samenwerking resulteert in effectievere zorgverlening, meer werkplezier, minder druk op het zorgsysteem en lagere zorgkosten. Daarbij wordt waardevolle ervaring opgedaan met een intensieve […]