Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Pitbulls-webinar #14: Onvoorwaardelijk wonen

Het goede zeggen is nog makkelijk; het goede doen is een hele klus. Want hoe ga je om met kinderen die je tot het uiterste drijven en wat betekent het voor de dynamiek op de groep en in het team? Welke rol kunnen ouders en netwerk spelen? Wat betekent die druk die het onvoorwaardelijk wonen op […]

Pitbulls-webinar #11: Complexe scheidingen

In dit Pitbulls-webinar van JIJ voor de Jeugd gaan we in op het thema ‘Complexe scheidingen’. Familierecht-advocaat Jolande ter Avest presenteerde (geanonimiseerde) teksten uit mailwisselingen tussen ouders. Wilma Smits en Feng Chen (Jeugdbescherming) en Heleen Boender en Gerdien Kalma (gw’ers van respectievelijk Altra en Levvel) vertelden hoe ze daar vanuit hun perspectief naar kijken. En […]

Pitbulls-webinar #13: Innovatie psychiatrie

Een nieuwe Pitbulls-webinar van JIJ voor de Jeugd: dit keer met SPV’ers Paul Teixeira en Jan Woudwijk, die vertellen over de aanpak Innovatieve Psychiatrie bij Jeugdbescherming Amsterdam. Met een interessante discussie en een oproep aan professionals om de noodzaak om psychische hulp voor ouders vanuit (of in ieder geval aangehaakt aan) jeugdhulp in te kunnen […]

Pitbulls gezocht!

De pitbullbeweging is een netwerk van professionals van verschillende instellingen dat eenvoudig te raadplegen is of ingezet kan worden om vastlopende samenwerking in een vroeg stadium vlot te trekken. Als pitbull kun je intervisie bespreken, of maandelijkse workshops bijwonen. Juist door met collega’s van andere instellingen over casuïstiek te overleggen, ontstaat de brede horizon die […]

Wat zijn Pitbulls?

Een Pitbull is een jeugdprofessional die zich vastbijt in lastige vraagstukken en vanuit haar/zijn eigen organisatie en expertise samen met andere professionals naar de beste oplossing voor een gezin zoekt. De Pitbullsbeweging is een lerend netwerk met een heel diverse groep professionals. In de maandelijkse intervisiebijeenkomst brengen Pitbulls casussen in, waarbij de leidende principes worden […]

Pitbull Pitches

Pitbulls vertellen over hoe zij zelf en binnen hun organisatie de bedoeling van de pitbulls vormgeven en uitdragen. Aan het woord komen: Annemarie Zuidema (Altra), Jet ter Laan (Zigzagzorg), Lidewij Roes (Levvel), Rob Liesveld (OKT), Roos van Soomeren (Opvoedpoli) en Kati Varkenvisser van het Jeugdplatform. Mariënne Verhoef (bestuur Levvel) vertelt over het belang dat bestuurders/directeuren […]

Uit huis plaatsen?

De Pitbullbeweging begon met het benutten van de mogelijkheden van de transformatie om kinderen minder vaak uit huis te plaatsen, de film Alicia dreunde bij ons nog stevig na! Tijdens dit webinar wordt (een stukje) inspiratiefilm n.a.v. Rotjochies (van Maasje Ooms en Willemijn Cerutti) getoond, een bijdrage van Else Marie van den Eerembeemt die de […]

Beweging van 0

Peter Dijkshoorn en Frederique Coelman vertellen over de Beweging van 0 uithuisplaatsingen en Stroomop, er eerder bij zijn. In 1998 telde Nederland 26.000 uit huis geplaatste kinderen, in 2018 waren het er 46.000. We hebben echt nog wat te doen met elkaar! ‘Nul uithuisplaatsingen, dat is toch niet realistisch?’ Nou, het zal wel een tijdje […]

Werken met ervaringsdeskundigen

Ervaringsexpertise kan op vele manieren worden ingezet; voor advies in een klankbordgroep, in trainingen, als maatje of gespreksleider, bij casuïstiek, in een ondersteunende rol et cetera. Hoe zou jij in jouw organisatie gebruik willen maken van ervaringsexpertise? Ervaringsdeskundigen Zarina Kalan, Rebecca Varkevisser, Annette da Graca en Kati Varkevisser delen hun verhalen over hun inzet binnen […]

Samenwerking kernpartners

Marike Schuurman (Cordaan) en Jan-Willem van der Lugt (Levéo/Carehouse) vertellen over het proces waarin kernpartners vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm geven aan de samenwerking in het nieuwe stelsel.Juist omdat samenwerking in het nieuwe stelsel een kernbegrip is, is er een duidelijke verbinding met ons Pitbullproces. Daarin werken we, lerend van elkaars casuïstiek, aan een basishouding […]

Pitbulls

‘Ik ben een JIJ voor de jeugd pitbull. Dat houdt in, dat ik me voor jou vastbijt in lastige vraagstukken.’ Beter kun je de pittbull-beweging niet omschrijven. Als jij als jeugdprofessional brede expertise nodig hebt bij iets knellends, je onderbuikgevoelens hebt of als een uithuisplaatsing dreigt, vraag dan een pitbull of pitbulls uit verschillende organisaties om mee […]