Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

IEDER KIND EEN VEILIG THUIS

Van 2 t/m 9 november: Week van de Pleegzorg 2022. Het najaar heeft nu echt zijn intrede gedaan en wij zijn hard op weg naar de Week van de Pleegzorg, dit jaar van 2 tot en met 9 november. Waar we met zijn allen aandacht vragen voor alle pleegouders die hun hart en huis hebben […]

Factsheet FamilieKracht

Of kinderen zich positief ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt voor grotendeels van de ouders af. Helaas wordt problematiek bij kinderen vaak te eenzijdig behandeld, terwijl de oorzaken ervan vaak in het hele gezin liggen. Dit geldt zeker voor gezinnen waarbij meervoudige en complexe problemen spelen die veel stress veroorzaken. In april 2020 is daarom […]

FamilieKracht

Tijdens onze Meet & Greets gaan projectleiders die werken vanuit het programma Transformatie in op wat het oplevert, want de inzet is een betere jeugdhulp, met minder uithuisplaatsingen. Betaalt al dat harde werk zich uit? En zo ja, hoe borg je dat en wat kunnen we ervan leren? In FamilieKracht, een gezamenlijk project van De […]

FamilieKracht

In Nederland kampen rond de 100.000 gezinnen met meervoudige en complexe problemen die stress veroorzaken. Vaak hebben de ouders uit deze gezinnen psychische problemen. Dat trekt een wissel op de opvoedvaardigheden van ouders en remt kinderen in hun ontwikkeling. Samenwerking met de volwassenen-GGZ is dus essentieel. FamilieKracht in Zuidoost ontwikkelt een integrale werkwijze, gericht op […]