Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Dwang Reductie

Het zorgen voor minder dwang en afzondering in de jeugdhulp is een belangrijk thema voor JeugdzorgPlus instelling De Koppeling. Zij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe methoden. Deze ‘methoden’ helpen professionals in het zoeken en vinden van andere manieren om om te gaan met escalaties en/of het voorkomen ervan, waardoor minder dwang wordt […]