Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
SITE-image-JvdJ-richtlijnmiddelengebruik-V2-1

Richtlijn Middelengebruik gepubliceerd

De herziening van de richtlijn Middelengebruik is afgerond. De vernieuwde richtlijn is gepubliceerd op de website www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Naast de richtlijn zijn ook de werkkaarten, onderbouwing en info voor ouders bijgewerkt.

De herziene richtlijn is geüpdatet met nieuwe kennis vanuit de praktijk, wetenschap en ervaringen. Zo zijn onder andere de fasen van verslaving en nieuwe interventies toegevoegd, en de risico- en beschermende factoren zijn aangevuld. Daarnaast is de richtlijn verbreed: deze biedt niet enkel meer handvatten voor professionals binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming, ook andere jeugdprofessionals (delen uit) de richtlijn gebruiken.

Aan de slag met de nieuwe richtlijn

Heb jij in je werk te maken met middelengebruik bij jongeren? Dan is het belangrijk om kennis te nemen van de vernieuwde richtlijn en er samen met je team en organisatie mee aan de slag te gaan. Op Richtlijnenjeugdhulp.nl zijn verschillende materialen beschikbaar die organisaties en professionals helpen om aan de slag te gaan met richtlijnen. Professionals kunnen ook met elkaar in gesprek gaan op het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals.

Ondersteunende materialen

Naast de richtlijn zijn er ook weer ondersteunende materialen beschikbaar. Zo zijn de werkkaarten herzien. Deze dienen als hulpmiddel die professionals er bij kunnen pakken in hun dagelijkse werk. Ze bevatten de belangrijkste aangrijpingspunten uit de richtlijn waarmee professionals aan het werk kunnen gaan. Daarnaast is de info voor ouders herzien. Deze hand-out kunnen professionals aan ouders geven die te maken krijgen met dit onderwerp.

Herziening in samenwerking met het veld

Aan de herziening van deze richtlijn is sinds 2021 gewerkt. Gedurende de hele herziening is actief samengewerkt met professionals, wetenschappers, ouders en jongeren. Zo zijn professionals en wetenschappers betrokken bij het schrijven van de richtlijn en zijn jongeren en ouders die ervaring hebben met middelengebruik uitgenodigd om mee de denken over de inhoud.

Andere berichten

4 oktober 2023
Deze handreiking is een product van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), het zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland. In het AcVZ werken
3 oktober 2023
Het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics van Levvel wil een virtual reality tool ontwikkelen om daarmee de behandeling te verbeteren van kinderen die te bang
28 september 2023
Jeugdplatform Amsterdam bracht een bezoek aan het Zuiderlicht College, een middelbare school in de Pijp. Elance Academy is daar elke week aanwezig en biedt