Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
pleegzorg

Pleegzorg-bijeenkomsten in de AA-regio geslaagd

In september organiseerden we vier bijeenkomsten voor pleegouders in de regio Amsterdam-Amstelland. Onder het genot van een kopje koffie of thee ontmoetten pleegouders elkaar en werden ervaringen uitgewisseld. “Ik had geen idee dat er zoveel pleegouders in mijn buurt woonden”, vertelde een van de pleegouders.

Elkaar ontmoeten

Hoe is het om pleegouder te zijn, wat kom je tegen in het dagelijks leven met je pleegkind(eren), waar loop je tegenaan en wat geeft je de meeste energie en plezier? Met het gespreksspel voor pleegouders Vertel Verder kwam het gesprek over deze en andere onderwerpen telkens vlot op gang. Het was mooi om te zien en te horen hoeveel herkenning de aanwezige pleegouders bij elkaar vonden.

“Ik kende geen andere pleegouders. Om zoveel gelijke ervaringen te horen geeft me veel steun”

Hoe verder

Onderdeel van de bijeenkomsten, die begeleid werden door NVP-netwerkversterker Kaoutar, was om samen te onderzoeken hoe de ontmoetingen tussen pleegouders uit de regio Amsterdam-Amstelland een vervolg kunnen krijgen. Welke wensen zijn er? Hoe zouden de toekomstige bijeenkomsten eruit kunnen zien en wat voor hulp is daarbij nodig? De verzamelde antwoorden op deze vragen nemen we mee in het vormgeven van nieuwe ontmoetingen. Hou de agenda van de NVP in de gaten! Was jij bij een van deze bijeenkomsten en heb je een idee, tip of zelf de tijd en ruimte om actief betrokken te raken? Neem dan contact met ons op via pleegoudernetwerken@denvp.nl.

De bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met het Programma Transformatie Jeugd Amsterdam-Amstelland en pleegzorgorganisaties Levvel, Timon en William Schrikker Gezinsvormen.

Andere berichten

3 mei 2022
Wethouder Zorg Simone Kukenheim opent nieuwe Leger des Heils locatie voor jongeren
7 april 2022
Samen voor Jongeren Amsterdam is in 2021 gestart met jongerenwerk in 20 vo-scholen verspreid over zes stadsdelen in Amsterdam. Vanaf 2022 is het jongerenwerk
8 maart 2022
Nadine Kamer is een trainingsactrice met een eigen, volle rugzak met ervaringen binnen de (gesloten) jeugdzorg. In de audiodocumentaire ‘Gesloten Kamer, Open Boek’ gaat