Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
pleegouder artikel

Pleegouders hebben veel aan elkaar

Ieder kind heeft recht op een veilige plek bij haar of zijn ouders. Als dit niet lukt, proberen we te zorgen voor een ‘zo thuis mogelijke’ plek. Die veilige plek kan een pleeggezin zijn. Met het JIJ voor de Jeugd project ‘Versterken van de pleegzorg’ (een deelproject van ‘Zo thuis mogelijk’) willen we pleegouders en gezinshuisouders hierbij zo goed mogelijk ondersteunen en hun pleegouderschap versterken.

Pleegouders ervaren het als waardevol om met andere pleegouders samen te zijn en vinden steun bij elkaar. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) organiseren we netwerkbijeenkomsten voor pleegouders. Hierbij gaat het om elkaar ontmoeten, inspireren en ervaringen uitwisselen. In september staan er naast pleegoudernetwerkbijeenkomsten ook picknicks voor pleeggezinnen op de agenda. Pleegouder Dioni (63) bezocht onlangs een van de bijeenkomsten bij haar in de buurt. Dioni is al 21 jaar pleegouder en zorgt sinds tien jaar voor haar inmiddels 11-jarige pleegzoon. ‘Ik was de eerste acht jaar alleen weekendpleegouder en ben daarna vier jaar crisisouder geweest. Nadat ik drie jaar voor hetzelfde jongetje in crisis had gezorgd en zijn moeder in die periode veel kansen had gekregen om het weer te proberen, vroeg Jeugdzorg me in 2014 of ik tot zijn volwassenheid voor hem wilde zorgen. Daarop heb ik ‘ja’ gezegd.’

Aan een half woord genoeg
Voor Dioni zijn de netwerkbijeenkomsten een prettige gelegenheid om andere pleegouders te ontmoeten. ‘Ik vind praten met andere pleegouders heel fijn,’ vertelt Dioni. ‘Noem het woord pleegzorg en de ander weet meteen waarover je het hebt. Vrienden snappen niet altijd hoe het pleegouderschap werkt en waarom ik het doe. Bij pleegouders heb ik aan een half woord genoeg.’ In augustus en september heeft Kaoutar Beni Driss (netwerkversterker bij de NVP) meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Dioni was er bij: ’Het was fijn om de besognes van andere pleegouders te horen en te voelen. Je staat niet alleen. Voor sommige pleegouders is het echt stoom afblazen. We kunnen elkaar goed helpen en steunen. Het is waardevol om elkaar tips te geven, bijvoorbeeld over de opvoeding. Het luisterende oor is een meerwaarde.  Als pleegouders snappen we elkaar meteen. Het is goed voor jezelf en je pleegkind om met andere pleegouders contact te hebben.’

Koesterkind
Er moet Dioni nog iets van het hart over het gebruik van de termen ‘pleegkind’ en ‘pleegzorg’. Ze zou graag zien dat er andere benamingen voor komen. ‘Die woorden roepen bij andere kinderen vaak een onprettig beeld op. Ze vragen aan mijn pleegzoon ‘ben je ziek’, ‘ben je zielig’ of ‘wat heb je dan’. Ik heb een paar jaar geleden al eens voorgesteld, toen er om suggesties werd gevraagd, het woord pleegkind te wijzigen in koesterkind. Tegen ouders zeg ik altijd dat ik een pleegouder ben en hij mijn koesterkind is. Het zou zo fijn zijn als het woord pleegkind nog kan veranderen. Zo trek je meteen van zo’n duizend kinderen een negatief stempel af.’

Picknick voor pleeggezinnen
Op zaterdag 18 en zaterdag 25 september organiseert de NVP twee picknicks in Amsterdam voor pleegouders en hun (pleeg)kinderen. Pleegouders kunnen elkaar op laagdrempelige wijze ontmoeten en spelletjes doen met de (pleeg)kinderen. Firma Klei is aanwezig voor leuke knutselactiviteiten. De picknicks starten om 13.30 en duren tot 17.00 uur. Aanmelden via: www.denvp.nl/picknick  Meer informatie: Kaoutar via mail@kaoutarverbindt.nl of 06-17360026.

Andere berichten

23 november 2023
Deze uitwerking van het Kwaliteitskompas van het NJi is bedoeld voor gemeenten die seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren willen voorkomen en verminderen.
15 november 2023
“Een Amsterdam waar ongewapend zijn de norm is, nu én in de toekomst.” Daar staat Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland (AcVZ) voor. En tegelijkertijd
19 oktober 2023
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) lanceerde op 27 september 2023 een tiendelige podcastserie genaamd ‘De Jeugdkantine’. Dit is dé ontmoetingsplaats voor jongeren, ouders, beleidsmakers en