Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
Nieuwe-jongerenlocatie-Leger-des-Heils

Nieuwe jongerenlocatie Leger des Heils

Wethouder Zorg Simone Kukenheim opent nieuwe Leger des Heils locatie voor jongeren

LEGER DES HEILS VULT SAMEN MET KERNPARTNERS GAT IN AMSTERDAMSE AANBOD HOOGSPECIALISTISCHE JEUGDZORG

AMSTERDAM 20 april 2022 – Wethouder Zorg Simone Kukenheim opende gisterenmiddag de nieuwe Leger des Heils locatie Vianenburgh in Amsterdam Zuidoost. Vianenburgh is een kleinschalige afdeling voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar met meervoudige complexe problematiek, die niet thuis kunnen wonen. Teamleider Saskia Drenth: “We springen met dit aanbod in op een grote behoefte die er is voor deze specifieke jonge doelgroep. Jongeren kunnen hier zichzelf zijn, ze hebben hier een veilige thuisbasis, waardoor ze weer leren te dromen.

Twee jongeren die in Vianenburgh wonen, lieten bij de opening de rap horen die zij samen met rapper Blackrockstar maakten. “Veel dagen in de regen, veel dagen in de kou, wachtend op het goede dat doe ik het liefst met jou.” Een rauwe rap, met een boodschap die laat zien dat de jongeren er samen sterker uit willen komen en dromen durven verwezenlijken.

“De jongeren die hier wonen, mogen zeker trots zijn op zichzelf”, zei Wethouder Kukenheim na het zien van een filmpje over de afdeling dat samen met deelnemers van Vianenburgh is gemaakt. “Niemand past in een hokje, ieder mens is een variatie op normaal. Wat ik zo leuk vind aan deze plek, is dat we hier gewoon thuis zijn in een Amsterdamse buurt. We zitten niet in een instelling ergens buiten de stad. Hier kun je naar school, vrienden maken en dingen oefenen om later een volgende stap te kunnen zetten. Dat is heel belangrijk en past goed bij onze visie hoe we de zorg in de stad zo normaal mogelijk kunnen organiseren.” Daarna opende de Wethouder Vianenburgh officieel met het doorknippen van het lintje. Samen met Hannelise Tvedt, Commandant van het Leger des Heils in Nederland onthulde de Wethouder vervolgens de plaquette met de Bijbeltekst uit Jesaja 41:10.

Met en om de jongere heen

Het aanbod van de nieuwe afdeling is een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod in de stad en sluit bovendien aan bij de ontwikkelingen in het werkveld. Teamleider Saskia Drenth: “Er is een groot tekort aan passend aanbod voor jongeren onder de 18 met een licht verstandelijke beperking en meervoudig complexe problematiek. Vanwege de multiproblematiek van onze doelgroep organiseren wij onze zorg met en om de jongere heen. Maatwerk staat bij ons voorop. Wij realiseren een passend en doorlopend traject, met de juiste expertise en specialisatie. We zoeken samenwerking met ouders of verzorgers, familie, scholen of sportverenigingen en betrekken hen bij het herstelproces van de jongeren. Daarom zijn onze producten nauw op elkaar afgestemd en werken wij samen met aanvullende partners zoals de GGZ, verslavingszorg, Politie en Justitie. Achter onze voordeur krijgen de jongeren alle zorg en hulp die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen naar een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven. We kunnen deze vorm van zorg bieden, omdat het aanbod onderdeel is van ons totaalaanbod voor jongeren en hun gezin tussen de 0-27 jaar.”

Andere berichten

23 november 2023
Deze uitwerking van het Kwaliteitskompas van het NJi is bedoeld voor gemeenten die seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren willen voorkomen en verminderen.
15 november 2023
“Een Amsterdam waar ongewapend zijn de norm is, nu én in de toekomst.” Daar staat Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland (AcVZ) voor. En tegelijkertijd
19 oktober 2023
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) lanceerde op 27 september 2023 een tiendelige podcastserie genaamd ‘De Jeugdkantine’. Dit is dé ontmoetingsplaats voor jongeren, ouders, beleidsmakers en