Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
goodwill-magazine

Leger des Heils Goodwill Magazine

2 edities per jaar

Met gepaste trots presenteren we de eerste editie van het Goodwill Magazine. De afgelopen jaren ontving je rond deze tijd ons digitale jaarverslag. Met ingang van dit jaar nemen we je tweemaal per jaar mee in wat onze deelnemers, medewerkers en vrijwilligers bezighoudt, door hun verhalen uit de praktijk te delen.

In deze eerste editie van het Goodwill magazine leest je onder meer de verhalen van:

  * Chelsea (16 jaar) die niet meer thuis wilde wonen en nu een plek gevonden heeft in onze nieuwe jongerenlocatie Vianenburgh.
  * Onze collega Pieter die u meeneemt in zijn werkdag als ambulant begeleider. Zijn hond Juno zet hij in om contact te maken met de
(zorgmijdende) Amsterdammers die hij begeleidt.
  * Marc (53) die na jarenlange misdiagnoses te horen kreeg dat hij hoogbegaafd is. Hij studeert nu filosofie maar wil voorlopig nog in de daklozenopvang blijven wonen.

Andere berichten

5 juli 2022
Uitreiking TOPGGz-keurmerk aan drie afdelingen Levvel
3 mei 2022
Wethouder Zorg Simone Kukenheim opent nieuwe Leger des Heils locatie voor jongeren
7 april 2022
Samen voor Jongeren Amsterdam is in 2021 gestart met jongerenwerk in 20 vo-scholen verspreid over zes stadsdelen in Amsterdam. Vanaf 2022 is het jongerenwerk