Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
kamers met aandacht

Kamers met Aandacht is op zoek naar… kamers

Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit organisatie die op een heel pragmatische manier uitstroom uit de jeugdzorg wil bevorderen. Concreet? Het aantal dak- en thuisloze jongeren verminderen door voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar een kamer te regelen. Zodat ze een plek hebben om te wonen, maar wel met, naast ambulante begeleiding, de informele steun van de verhuurder, huisgenoten en omgeving. Zo is de stap naar zelfstandigheid niet te groot. En nu zoeken ze naar meer adressen in Amsterdam.

De organisatie Kamers met Aandacht is in Amsterdam op zoek naar meer adressen waar jongeren tijdelijk terecht kunnen. Verhuurders worden vanuit de organisatie bijgestaan door Tessa (kinderpsycholoog) en Bianca (oprichter Kamers met Aandacht). Hoe is dat, om een jongere in huis te krijgen? Schenly en Helenus hebben sinds anderhalf jaar een jongere in huis. Op de website van Kamers voor Aandacht lees je een interview met hen, wat zeker de moeite waard is.

Naar het interview.

Contact met de organisatie? Dat kan via deze link.  

(Dit bericht kwamen we tegen op de LinkedIn pagina van Kamers met Aandacht. Zelf een tip over een jeughulpinitiatief dat de aandacht van collega’s in de regio verdient? Mail ons via het contactformulier)

Andere berichten

27 september 2022
SCRES, screening en evaluatie bij scheidingshulp
22 september 2022
Integrale aanpak Switch doorbreekt geweldsspiraal. Gezamenlijk persbericht Altra (onder van iHUB), Blijf Groep, BRight GGZ en De Waag Woensdag 21 september 2022
15 juli 2022
Leger des Heils Goodwill Magazine verschijnt 2 x per jaar.