Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
meet en greet

Juni: Meet & Greets met de projectleiders

Ook in juni weer meerdere Meet & Greets georganiseerd. Een aantal projectleiders die vanuit het programma Transformatie werken vertellen hierin kort over het project, maar gaan deze keer vooral in op wat het oplevert, want de inzet is een betere jeugdhulp, met minder uithuisplaatsingen. Betaalt al dat harde werk zich uit? En zo ja, hoe borg je dat en wat kunnen we ervan leren?

Ook erg interessant voor professionals die zelf niet als jeugdhulpverlener werken, maar bijvoorbeeld in het sociaal domein in een gemeente of betrokken organisatie.

Dit zijn de Meet & Greets voor juni 2021. Hier kun je je inschrijven voor één of meerdere sessies.

Woensdag 2 juni van 15:00 tot 15:30: Dwangreductie
Dinsdag 22 juni van 14:00 tot 14:30: Samen voor complexe gezinnen

Snel bijgepraat

Eerder organiseerden we al een reeks Meet & Greets. Deze werden goed bezocht en het bleek al snel dat ze voorzagen in een behoefte: snel en op niveau informatie krijgen over een project. Er zijn namelijk vele projecten in het programma, maar wat gebeurt er nu precies? Waar richten ze zich op? Welke visie zit er achter een project en wat zijn de (vernieuwende) werkwijzen? We besloten het de projectleiders zelf te laten vertellen.

Nieuwe wijn, oude zakken

Deze keer zijn het dus de oude Meet & Greets, maar is de insteek nét even anders. Zo is er een interviewer aanwezig en is het niet zozeer een introductie om de projecten te leren kennen; het gaat meer over onder andere de resultaten. Natuurlijk is er ruimte voor vragen uit het publiek in het laatste blok.

Andere berichten

27 september 2022
SCRES, screening en evaluatie bij scheidingshulp
22 september 2022
Integrale aanpak Switch doorbreekt geweldsspiraal. Gezamenlijk persbericht Altra (onder van iHUB), Blijf Groep, BRight GGZ en De Waag Woensdag 21 september 2022
15 juli 2022
Leger des Heils Goodwill Magazine verschijnt 2 x per jaar.