Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
SITE-image-JvdJ-jongline-41

Jongline: een handreiking voor een veiligere online leefwereld van jongeren

Deze handreiking is een product van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), het zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland. In het AcVZ werken de gemeente Amsterdam en de Amstellandgemeenten samen met netwerkpartners uit de werelden van veiligheid, zorg en welzijn om mensen die vanwege ernstige delicten in aanraking zijn gekomen met politie en justitie en complexe problemen hebben, perspectief te bieden op een ander leven. Binnen het AcVZ-netwerk komen organisaties samen tot een op maat gemaakte aanpak, door het voeren van regie, het delen van expertise en door te innoveren.

De online leefwereld is een belangrijk thema binnen het AcVZ, omdat onze doelgroepen zich in toenemende mate op het internet begeven. De criminaliteit lijkt daarbij ook te digitaliseren. Dit zorgt voor nieuwe en complexe uitdagingen. Door de expertise van onze netwerkpartners te bundelen is er veel kennis en kunde over de online wereld in huis om te delen. Dit doet het AcVZ door presentaties aan te bieden over de online leefwereld van jongeren en online straatcultuur, advies te geven en praktisch bruikbare producten te ontwikkelen — zoals deze handreiking.

Bekijk de handreiking hier. 

Andere berichten

23 november 2023
Deze uitwerking van het Kwaliteitskompas van het NJi is bedoeld voor gemeenten die seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren willen voorkomen en verminderen.
15 november 2023
“Een Amsterdam waar ongewapend zijn de norm is, nu én in de toekomst.” Daar staat Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland (AcVZ) voor. En tegelijkertijd
19 oktober 2023
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) lanceerde op 27 september 2023 een tiendelige podcastserie genaamd ‘De Jeugdkantine’. Dit is dé ontmoetingsplaats voor jongeren, ouders, beleidsmakers en