Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
samenwerken

JIM voor kinderen onder de 12 jaar, werkt dat?

JIM staat voor Jouw Ingebrachte mentor. Een vertrouwenspersoon van een jongere die hem of haar ondersteunt in een hulpverleningstraject. Vaak is dat iemand uit de directe omgeving: een opa, oma , tante of vriend.

Maar wat als een jongere nou onder de twaalf jaar is? Kan je dan ook een JIM inzetten? Met die vraag is Stichting JIM aan de slag gegaan. En de uitkomsten waren positief. De JIM richt zich bij jongeren onder de twaalf op de ondersteuning van de ouders. Een JIM heeft meer zicht op wat er speelt binnen het gezin. Eén van de uitkomsten is dat de samenwerking met een JIM de ouder(s) leert om open te zijn over hun problemen. Professionals worden zich op hun beurt bewuster van de bejegening richting ouders. 

De auteurs van het rapport, van links naar rechts: Els Bijman, Suzanne de Ruig en Sandra Fokkens

JIM heeft de resultaten van hun onderzoek gepubliceerd en je kunt het stuk hier lezen. Het onderzoek is uitgevoerd door Suzanne de Ruig, Els Bijman en Sandra Fokkens. Suzanne de Ruig is systeem therapeut, oprichter van stichting JIM en coauteur van het boek ‘Circulaire zorg, van JIM-aanpak naar een nieuwe kijk op jeugdhulpverlening.’ Els Bijman is contextueel therapeut en als procesbegeleider en trainer werkzaam bij stichting JIM. Sandra Fokkens is systeem therapeutisch werker en JIM-projectleider binnen Levvel.

Andere berichten

23 november 2023
Deze uitwerking van het Kwaliteitskompas van het NJi is bedoeld voor gemeenten die seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren willen voorkomen en verminderen.
15 november 2023
“Een Amsterdam waar ongewapend zijn de norm is, nu én in de toekomst.” Daar staat Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland (AcVZ) voor. En tegelijkertijd
19 oktober 2023
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) lanceerde op 27 september 2023 een tiendelige podcastserie genaamd ‘De Jeugdkantine’. Dit is dé ontmoetingsplaats voor jongeren, ouders, beleidsmakers en