Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
Diverse afbeeldingen-2

Indienen Workshop, Tafelgesprek en Posterpresentatie

Op de NEJA-conferentie van 30 maart 2023 is er de gelegenheid om een workshop of tafelgesprek te organiseren of een posterpresentatie te houden over een van de volgende thema’s:

 • Veiligheid thuis
 • Armoede
 • Gebiedsgericht werken en samenwerken in het sociaal domein
 • Systemisch werken / Werken met het gezinssysteem
 • Cliëntenparticipatie 

Om het inhoudelijke programma in te vullen is dit een uitnodiging van de congrescommissie aan alle instellingen en organisaties, die zich verbonden voelen met NEJA, om voorstellen in te dienen voor een workshop, tafelgesprek of posterpresentatie. U kunt uw voorstellen insturen tot uiterlijk 13 januari 2023.

Aansluitend zal de congrescommissie een evenwichtige keuze maken uit de inzendingen, op basis van uw informatie en de variatie van ingediende voorstellen.

Indieners kunnen kiezen uit de volgende werkvormen:

 • Workshop: een workshop kan worden georganiseerd door een of meer presentatoren. Gevraagd wordt om ‘een pareltje’ in te brengen, een combinatie van praktijk en onderzoek of een combinatie van beleid en onderzoek. Duur max. 45 minuten, met gebruik van interactieve werkvormen en ondersteund door Powerpoint en/of video.; 
 • Tafelgesprek: een kleinschalig gesprek met maximaal 10 deelnemers, waarbij de indiener een korte inleiding houdt (max. 10 min.) en vervolgens met de deelnemers in een gesprek de input of reacties ophaalt op een onderzoeksopzet, methodiek of concrete werkwijze. Duur max. 45 minuten, ondersteunende mediavormen alleen op eigen laptop (geen scherm aanwezig).
 • Posterpresentatie: posterpresentaties zijn bedoeld voor iedereen, die een onderzoeksidee, een onderzoeksopzet of (voorlopige cq. tussentijdse) onderzoeksresultaten over effectieve jeugdhulp wil presenteren. Deze presentaties zijn bedoeld om reacties, adviezen en informatie op te halen bij de deelnemers. Duur: de gehele dag (mn. tijdens de drie pauzes), in de vorm van eigen poster.

  Congrescommissie:
  Rena Eenshuistra – Coördinator
  Marc Dinkgreve – Lid congrescommissie
  Marc Noom – Lid Congrescommissie
  Machiel de Rooij – Organisatie

  Het NEJA staat voor het verbinden van praktijk, onderzoek en beleid in het Amsterdamse jeugddomein. De NEJA-conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJAA) en de Gemeente Amsterdam.

  Andere berichten

  23 november 2023
  Deze uitwerking van het Kwaliteitskompas van het NJi is bedoeld voor gemeenten die seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren willen voorkomen en verminderen.
  15 november 2023
  “Een Amsterdam waar ongewapend zijn de norm is, nu én in de toekomst.” Daar staat Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland (AcVZ) voor. En tegelijkertijd
  19 oktober 2023
  Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) lanceerde op 27 september 2023 een tiendelige podcastserie genaamd ‘De Jeugdkantine’. Dit is dé ontmoetingsplaats voor jongeren, ouders, beleidsmakers en