Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
Schermafbeelding-2020-11-02-om-13.13.59

Hoe is het gegaan met… ‘Extra Teamlid’?

Er zijn vele vernieuwende manieren om de transformatie handen en voeten te geven. Er wordt vaak vooruitgekeken, maar niet altijd terug. ‘Extra Teamlid’ is als prototype gepresenteerd op de Dutch Design Week van 2018. Het product bestaat uit een spelbord, legenda, blokken en een app voor een tablet / iPad. Wat is ermee gebeurd?

Het idee van Extra Teamlid

Op het spelbord wordt door de hulpverlener een visuele tijdlijn gemaakt van de al ingezette hulptrajecten. Dit doet de hulpverlener met blokken waarop per zijde vormen en kleuren symbool staan voor de verschillende behandelcategorieën. Met behulp van de app ‘Extra Teamlid’ op de iPad wordt het bord gefotografeerd. De app herkent vervolgens automatisch de symbolen van de neergelegde zorgtrajecten en kijkt in een database wat er in het verleden (2017 en eerder) vaak werd gekozen als vervolgtraject op de huidige situatie. Hier staat nog meer informatie.

En toen?

Om dit prototype te testen is een praktijkproef uitgevoerd binnen het programma Transformatie Jeugd. Eind 2019 Is Garage 2020 Amsterdam in samenwerking met Greenberry gestart met de praktijkproef. In mei 2020 is de praktijkproef afgerond en geevalueerd. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Ten eerste bleek het erg lastig om voldoende professionals te vinden die ‘Extra Teamlid’ wilden gaan uitproberen. Ten tweede werd gedurende de proef al duidelijk dat het werken met data uit 2018 en ouder, als voorspeller, in het kader van de transformatie niet de gewenste resultaten opleverde.

De conclusie die programma Transformatie samen met Garage2020 heeft getrokken, is dat het huidige spel en applicatie nog doorontwikkeling nodig heeft, om bruikbaar te zijn om de transformatie in de juiste richting een stimulans te geven.

Andere berichten

22 november 2022
Voor de Jeugd 2022 – Jongerenwerk in school Jongerenwerkers werken steeds meer samen met het onderwijs. Door in en rondom school aanwezig te zijn,
3 november 2022
Portret pleegzorg: Sinds een half jaar verwelkomt Mirjam Zadelhoff samen met man Coen en haar drie kinderen broer Charlie*(10) en zus Bo*(9) uit Amsterdam.
1 november 2022
Een aanmeldloket voor iHUB-merken regio Amsterdam en omgeving