Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
Jeugdplatform beleidsregels

Advies beleidsregels jeugdhulp

Jeugdplatform Amsterdam was al vanaf een vroeg stadium betrokken bij het maken van de beleidsregels. In hun advies hebben zij toegelicht wat goede punten zijn in de beleidsregels en wat nog aandachtspunten zijn volgens jongeren en ouders. Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten.

Aandachtspunten

  • De beleidsregels zijn geschreven in ambtelijke taal die moeilijk te begrijpen is voor jeugdigen en ouders. We gaan ervan uit dat de gemeente tijdens de implementatie van de beleidsregels aandacht besteedt aan het begrijpelijk en kenbaar maken van de beleidsregels bij jeugdigen en ouders. En daar denken wij graag over mee.
  • Kwetsbaarheid en normaliseren zijn dynamische begrippen. Ga in gesprek hierover met jeugdigen en ouders en maak samen een inschatting van kwetsbaarheid en wat ‘normaal’ voor een ieder betekent.
  • In de praktijk zien wij dat jeugdigen, ouders en aanbieders het netwerk verschillend definiëren en inzetten. Help gezinnen hierbij door het in kaart brengen van het netwerk, ondersteunen bij het opbouwen en samen beslissen wie uit het netwerk betrokken wordt.
  • Lokale team en aanbieders: zoek zoveel mogelijk de samenwerking op, zodat jeugdigen en ouders op tijd passende hulp kunnen krijgen. Bijv. door zo veel advies te vragen bij aanbieders bij het opstellen van resultaten/doelen.
  • Nadat het integraal plan is opgesteld is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ouders om regie te voeren en het plan bij te houden. Besteedt hier aandacht aan bij het opstellen van het integraal plan. Informeer ouders over verantwoordelijkheden en kom samen tot een passende vorm voor het voeren van de regie. 
  • Jammer om te zien dat het onderwijsparagraaf ontbreekt, want jeugdigen en ouders hebben juist behoefte aan meer aansluiting en afstemming tussen zorg en onderwijs. Zorg dat je hier zelf een duidelijke visie op hebt, trek voldoende tijd uit om hieraan te werken en betrek diverse ervaringen van jeugdigen, ouders en professionals. Heb ook aandacht voor de onderwijsopdracht als je jeugdhulp op school (SJSO) aanbiedt, omdat er dan minder tijd over is voor het leren.

Andere berichten

22 november 2022
Voor de Jeugd 2022 – Jongerenwerk in school Jongerenwerkers werken steeds meer samen met het onderwijs. Door in en rondom school aanwezig te zijn,
3 november 2022
Portret pleegzorg: Sinds een half jaar verwelkomt Mirjam Zadelhoff samen met man Coen en haar drie kinderen broer Charlie*(10) en zus Bo*(9) uit Amsterdam.
1 november 2022
Een aanmeldloket voor iHUB-merken regio Amsterdam en omgeving