Workshop

Innovatieve Psychiatrie

Samen krachtig thuis
Gerelateerde onderwerpen

Als jeugdhulpverlener is het doel van je werk de veiligheid van kinderen voorop te stellen. Soms kan het dan voelen alsof je tegenover de ouder komt te staan. Het is daarom belangrijk om het gedrag van de ouders te leren begrijpen en hiermee om te gaan, ook bij kinderen met ouders die een psychische kwetsbaarheid of verslaving hebben.

In de workshop Innovatieve psychiatrie van 22 juni 2021 zijn we aan de slag gegaan met hoe jij als hulpverlener naast de ouder kunt staan. Want verandering voor het kind begint bij de ouder(s). Zo is samen naar een gezin kijken met en andere partij, zoals de GGZ, van toegevoegde waarde. Samen sta je immers sterker.

De workshop werd gegeven door Paul Teixeira, Jan Woudwijk en Wilko van der Graaf. Zij zijn sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en vanuit de GGD en Arkin betrokken bij het project ‘innovatieve psychiatrie’ bij jeugdbescherming Regio Amsterdam. Deze werkwijze zorgt ervoor dat, als daar aanleiding toe is, ouders snel de juiste ondersteuning of geestelijke gezondheidszorg ontvangen. Daarnaast helpen ze gezinsmanagers het gedrag van ouders te begrijpen en op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke veranderwens.

Kijk de workshop hier terug:

Andere inspiratie

José Vianen, afzwaaiend programmamanager Transformatie Jeugd, schreef een inspirerend artikel over de kracht van samen leren en transformeren in de jeugdhulpverlening.  In dit artikel…
Tijdens de College Tour, onderdeel van de Jij voor de jeugd Week 2021, vertelden professionals, ouders en jongeren ieder vanuit hun eigen perspectief over…
Juist in kwetsbare wijken moet de samenwerking van professionals rondom (risico)jongeren versterkt. Zo krijgen jongeren sneller en effectiever passende hulp en begeleiding en kunnen…

Innovatieve Psychiatrie