5 september | 12:00 - 13:00

Intergenerationele overdracht bij multiproblematiek
Webinar: dinsdag 5 september 12.00 – 13.00
Vragenuurtje: donderdag 21 september 12.00 – 13.00

Multiproblematiek wordt regelmatig overgedragen van generatie op generatie, de zogenoemde intergenerationele overdracht. Denk aan de rol van intergenerationele overdracht van psychische en verslavingsproblematiek, criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook de sociaal economische positie en armoede. Het gezamenlijk aanpakken van multiproblematiek is niet alleen helpend voor het gezin en de omgeving, maar helpt ook de vicieuze cirkel te doorbreken en problemen écht te stoppen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je in de praktijk preventief ondersteuning bieden? In de webinar wordt daar samen met specialisten bij stil gestaan.

Susanne Schulz (Universiteit van Amsterdam) vertelt op 5 september meer over de overdracht van psychische klachten tussen ouders en kinderen tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid. In dit artikel lees je alvast meer over intergenerationele overdracht: wat is het, hoe ziet het eruit, waarom is het belangrijk om aan te pakken en meer. Lees het artikel ›

Registreer je hier voor het webinar
Registreer je hier voor het vragenuurtje

Deelname

Deze online bijeenkomsten zijn voor jou kostenloos, maar niet vrijblijvend. Meld je je aan, dan wordt er gerekend op je online komst. Ben je op het laatste moment verhinderd dan wordt er vanuit gegaan dat je een vervanger regelt.

Accreditatie

De webinarreeks is geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein. Een webinar en het bijbehorende vragenuurtje van 1 opgave leveren samen 2 punten op. Wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten, dan moet je zowel de webinar als het bijbehorende vragenuurtje bijwonen.

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol aanpakken’, georganiseerd door het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV.

Details

Datum: 5 september
Tijd: 12:00 - 13:00