11 september | Hele dag

Thema: Voor elkaar zorgen

Op 11 september 2023 vindt de Voor de Jeugd Dag plaats. Na drie jaar livestream hopen we elkaar weer live te ontmoeten. Daar doen ook weer veel kinderen en jongeren aan mee. Zij vertellen over hun ervaringen, geven hun mening en laten hun talenten zien.

Na 10 jaar Voor de Jeugd Dag op de Westergas, is het tijd voor een nieuwe locatie: de Voor de Jeugd Dag 2023 zal plaatsvinden bij Taets Art and Event Park in Zaandam. Taets is een unieke evenementenlocatie gevestigd in bijzondere rijksmonumenten op het historische Hembrugterrein.

Het thema van dit jaar is Voor elkaar zorgen en ligt eigenlijk voor het oprapen. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat we niet zonder elkaars aanwezigheid, hulp en zorg kunnen. Zeker niet bij het opvoeden en opgroeien. De school en de opvang, familie en vrienden, de sportclub, de speeltuin en het jongerencentrum zijn belangrijke schakels in het leven van kinderen en jongeren. Ze dragen bij aan het normale opgroeien. Ze helpen om de hobbels van het alledaagse leven te nemen en niet te bezwijken onder prestatiedruk.

Zonder een zorgzame basis komen gezinnen eerder in de problemen en worden ze meer afhankelijk van professionele hulp. Hoe verder kinderen en jongeren in de jeugdzorgketen komen, hoe meer het gewone leven voor hen lijkt weg te vallen. En hoe meer de druk op de jeugdzorg ondertussen blijft stijgen.

Wat kunnen we daartegenover zetten? Hoe kunnen we gezinnen laten merken dat het heel normaal is om elkaar te steunen bij het opgroeien en opvoeden? En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat er op tijd goede hulp is als die toch nodig is? En dat die hulp zo goed mogelijk aansluit bij wat kinderen en gezinnen nodig hebben?

Het thema ‘Voor elkaar zorgen’ is uitgewerkt in vier deelthema’s over het leven van kinderen en jongeren en de rol van opvoeders, professionals en beleidsmakers.

Samen opvoeden

Opvoeden is steeds meer een individuele taak van ouders geworden. Zij worden daar persoonlijk op aangesproken en beoordeeld. Hoe verschuiven we de focus naar het samen verantwoordelijk zijn voor opvoeden en opgroeien? Welke vormen van ondersteuning helpen gezinnen bij het oplossen van normale strubbelingen of problemen? En welke rol kunnen hun eigen netwerk en voorzieningen in hun directe omgeving daarin spelen?

De druk verminderen

De huidige prestatiemaatschappij stelt al vroeg hoge eisen aan kinderen en jongeren. Samen met hun ouders worden ze verantwoordelijk gehouden voor hun eigen succes en falen. Geen wonder dat veel kinderen en jongeren mentale druk ervaren. Hoe zorgen we ervoor dat zij daarin niet meer alleen staan? En hoe voorkomen we tegelijkertijd dat de hoge werkdruk in bijvoorbeeld de jeugdzorg en onderwijs nog verder toeneemt? Kortom, wat is er nodig om zowel de prestatiedruk als de werkdruk omlaag te krijgen?

Blijvend leren en ontwikkelen

Jeugdprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het normaliseren van problemen die bij het opgroeien en opvoeden horen. En in het activeren van zorg als die nodig is. Maar door hun steeds veranderende werkomgeving is het voor jeugdprofessionals een hele uitdaging om vraaggericht te werken en goed aan te sluiten bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom werken veel organisaties aan een lerende cultuur. Daardoor kunnen professionals zich continu blijven ontwikkelen en de best passende ondersteuning op maat bieden aan gezinnen. Maar wat hebben professionals daarvoor nodig?

Samenwerken op alle fronten

Als professional kun je van grote betekenis zijn in het leven van gezinnen. Maar je hoeft dat niet alleen te doen. Door samen op te trekken met mensen in bijvoorbeeld onderwijs en vrijetijdsbesteding kun je elkaar aanvullen en versterken. Maar hoe doe je dat in het alledaagse leven van gezinnen? En hoe werk je samen met familie, buren of vrijwilligers die informele zorg geven? Welke rol kunnen zij spelen in het normaliseren en versterken van gezinnen? Wat kan bijvoorbeeld de brede blik van het wijkteam in dit verband betekenen? En hoe kunnen gemeenten de samenwerking versterken?

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps-, en jongeren- en ouder- en cliëntorganisaties. Deze dag is niet voor commerciële partijen.
De belangstelling voor de Voor de Jeugd Dag is altijd groot en het aantal plaatsen is snel gevuld. Daarom kunnen wij je aanmelding annuleren als je niet onder de doelgroep valt of als te veel personen uit dezelfde organisatie zich aanmelden.

Door wie?

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

 

Voor het volledige programma en blokkenschema kijk op: voordejeugddag.nl

Locatie

Taets Art and Event Park in Zaandam
Middenweg 62 Hembrugterrein
Zaandam

Details

Datum: 11 september
Tijd: Hele dag