5 juli | 16:00 - 17:30

Binnen het thema complexe scheidingen neemt het onderwerp ouderverstoting een bijzondere plek in. Een flink percentage kinderen ziet na een scheiding één van de ouders niet meer. 
Volwassen kinderen rapporteren dat ongeveer 20% het contact heeft verbroken met de vader en 5% met de moeder. Dit is zeer betekenisvol en belastend voor de betreffende ouders en kinderen (en hun families en vrienden) en het leidt tot negatieve korte- en langetermijngevolgen voor ieders levensgeluk en relatieontwikkeling.

Ouderverstoting is complexe problematiek waar nog niet altijd voldoende aandacht voor is. Professionals lopen vaak vast in de wirwar van beschuldigingen en dynamieken die ten grondslag kunnen liggen aan (dreigend) contactverlies. Voldoende kennis en handvatten zijn nodig om signalen te herkennen en adequaat te handelen, zodat het probleem waar het kind mee worstelt al bij de oorsprong aangepakt kan worden.

In dit webinar zullen Heleen Koppejan (psycholoog), Wim Salters (gezinsmanager Jeugdbescherming Amsterdam) en Rachel Kool (ervaringsdeskundige) de nieuwste inzichten met jullie delen.

  • Heleen Koppejan (psycholoog) heeft zich gespecialiseerd op het gebied van ouderverstoting en zal de signalen van complexe omgangsproblematiek en ouderverstoting in kaart brengen.
  • Aan de hand een casus zullen Wim en Rachel de nadruk leggen op hoe om te gaan met ouderverstoting in de praktijk, en wat wel en niet werkt in de praktijk. Zij rijken handvatten aan en bespreken de voor hen belangrijkste bronnen/hulpverleners/hulpmiddelen.

Voor wie en door wie 
Dit webinar is speciaal voor professionals die een impuls willen geven aan hun kennis en handvatten met betrekking tot ouderverstotingsproblematiek.

Rena Eenshuistra – Coördinator NEJA
Jody Beltman – Programmamanager huiselijk geweld en kindermishandeling, Gemeente Amsterdam
Machiel de Rooij – Organisatie

Details

Datum: 5 juli
Tijd: 16:00 - 17:30