9 maart | 12:00 - 17:45

Scholieren en docenten vragen om meer aandacht voor mentale gezondheid op scholen. Op het Congres kinder- en jeugdpsychiatrie leer je hoe jij hieraan kunt bijdragen.

Als jeugdhulpprofessional volg je sessies over het gezamenlijk belang en de samenhang van specialistische jeugdhulp en passend onderwijs. Wat is bijvoorbeeld de invloed van armoede, schoolsluiting en sociale media op de leefwereld van kinderen? Met inspirerende voorbeelden over hoe de jeugd-ggz en het onderwijs samenwerken op verschillende plekken in Nederland. Ook krijg je handvatten en praktische tips om het geleerde direct in je beroepspraktijk in te zetten.

Voor wie?

Kinder- en jeugdpsychiaters, jeugdartsen, kinderartsen en alle andere professionals die betrokken bij het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen

Programma en sprekers

12.00 uur Inloop en registratie
13.00 uur Welkom
Hein Rijkenberg & Carlijn Mol
13.05 uur Opening
Lilian Tham
13.15 uur Welbevinden op School
Maartje van den Essenburg
13.45 uur Onderwijs/zorg GGZ
Linde Manders
14.15 uur Mbo/HBO onderwijs en de SGGZ
Nina Grootendorst
14.45 uur STORM= GGZ en scholen
Daan Creemers
15.15 uur Pauze
15.45 uur De routekaart naar inclusief onderwijs en de jeugd-GGZ
Dolf van Veen
16.15 uur BinK (Behandelen in de Klas) en perspectiefname
Wouter Staal
16.45 uur K-EET Het belang van vroege signalering van eetstoornissen op scholen
Rianne Reis
17.30 uur Afsluiting dag
Hein Rijkenberg & Carlijn Mol
17.45 uur Netwerken

 

Dr. Daan Creemers, directeur Behandelzaken Kind & Jeugd GGZ Oost Brabant, klinisch psycholoog/ psychotherapeut GGZ Oost Brabant
Maartje van den Essenburg, projectleider Mentale Gezondheid Jeugd Trimbos-instituut
Nina Grootendorst, psychiater, Zorglijn Vroege Ontregelingen, projectleider The iBerry Study, Erasmus MC, Rotterdam
Linde Manders, regiodirecteur iHUB Onderwijs & kinder- en jeugdpsycholoog
Carlijn Mol, ervaringsdeskundige
Dr. Rianne Reijs, arts Maatschappij en Gezondheid, MPH jeugdarts, stafarts Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, programmaleider Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg, stuurgroep K-EET
Hein Rijkenberg, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Prof. dr. Wouter Staal, kinder- en jeugdpsychiater Karakter
Lilian Tham, directeur-bestuurder, kinder- en jeugd psychiater MOC Kabouterhuis en voorzitter bestuur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Drs. Dolf van Veen, Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), Universiteit van Nottingham

Kosten: Medisch specialist: € 325 | Niet-medisch specialist: € 250 | Niet-zorgprofessionals: € 400 | Studenten € 125

Locatie

Cultuur- en Congrescentrum Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
Driebergen

Details

Datum: 9 maart
Tijd: 12:00 - 17:45