11 mei | 16:00 - 17:00

Schrijf je nu in voor het 2e online Actualiteitencollege van 2023 over

SCHOOLS THAT CARE

Er wordt in het hele land hard gewerkt aan de ambitie van regionale en kleinschalige jeugdzorg, met als stip op de horizon: naar nul gesloten jeugdzorgplaatsingen. Hoe bieden we jongeren een goed alternatief? En wat betekent dit voor het onderwijs voor deze jongeren?

Kan School2Care, een integraal onderwijszorg concept, voor deze jongeren een alternatief antwoord bieden?

Sanne Pronk (Programmamanager iHUB) heeft op 18 januari 2023 haar proefschrift verdedigd, getiteld: ‘Schools that Care; the potential benefits and drawbacks of an alternative educational facility’.

Tijdens het komende NEJA actualiteitencollege zal Sanne ons meenemen in haar onderzoek, dat is gefinancierd door het NEJA.

De inzichten die zij heeft opgedaan zijn niet alleen relevant voor een ieder die betrokken is bij de transformatie van de gesloten jeugdzorg, maar evenwel voor een ieder die wil voorkómen dat jongeren uitvallen uit het onderwijs of in de gesloten jeugdzorg terecht komen.

Details

Datum: 11 mei
Tijd: 16:00 - 17:00