Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Transformatie-podcast #15 -Toekomst scenario

In deze nieuwe podcast van Jij voor de Jeugd heeft Bas Adriaans dit keer aan tafel: Marieke Wijdeven. Zij is onderdeel van het landelijk programma team Toekomstscenaria Kind- en Gezinsbescherming en is op dit moment betrokken bij alle elf ‘proeftuinen’ in Nederland, waar wordt gekeken hoe door middel van het programma Toekomstscenario de tegenwoordige jeugdbescherming […]

Transformatie-podcast #14 – Relatie stress, voeding, lichaam en brein

In deze podcast gaat Bas Adriaans voor Jij voor de jeugd in gesprek met Sophie Kuizenga-Wessel over de stress die kinderen ervaren en hoe hun lichaam daarop reageert. De voeding die ze door stress nemen, heeft ook een effect op hun lichaam en brein. Een inspiratie-podcast voor jeugdhulpverleners om ook eens het onderwerp voeding mee […]

Transformatie-podcast #13 – Werken bij De Koppeling

In deze nieuwe podcast van JIJ voor de Jeugd heeft Bas Adriaans te gast aan tafel: Kevin Scholte, werkzaam bij De Koppeling gesloten jeugdzorg. Bas praat met hem over zijn eigen ontwikkeling als professional en zijn werk binnen de gesloten Jeugdzorg en de Koppeling in Amsterdam. De transformatie van de Koppeling komt aan bod, zijn […]

Pitbulls-webinar #14: Onvoorwaardelijk wonen

Het goede zeggen is nog makkelijk; het goede doen is een hele klus. Want hoe ga je om met kinderen die je tot het uiterste drijven en wat betekent het voor de dynamiek op de groep en in het team? Welke rol kunnen ouders en netwerk spelen? Wat betekent die druk die het onvoorwaardelijk wonen op […]

Pitbulls-webinar #11: Complexe scheidingen

In dit Pitbulls-webinar van JIJ voor de Jeugd gaan we in op het thema ‘Complexe scheidingen’. Familierecht-advocaat Jolande ter Avest presenteerde (geanonimiseerde) teksten uit mailwisselingen tussen ouders. Wilma Smits en Feng Chen (Jeugdbescherming) en Heleen Boender en Gerdien Kalma (gw’ers van respectievelijk Altra en Levvel) vertelden hoe ze daar vanuit hun perspectief naar kijken. En […]

Transformatie-podcast #12: Terugblik Transformatie

Deze keer is José Vianen te gast in de studio. Vianen is oud-programmamanager Transformatie Jeugd bij de Gemeente Amsterdam. Met de officiële afronding van de Transformatie Jeugdhulp rondde zij eind 2021 ook haar functie af. Bas Adriaans blikt met haar terug op het begin van de JIJ voor de Jeugd-‘beweging’. Wat trof ze aan, wat […]

Over Transformatie

De Transformatiebeweging is ontstaan uit een driejarig programma ‘Transformatie Jeugd’ (2019-2021), gefinancierd vanuit het Rijk, binnen Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Het programma is beëindigd maar het werk gaat door! De transformatie opereert regionaal (Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland) en er wordt samengewerkt met (jeugd)instellingen aan het zo thuis en veilig mogelijk laten opgroeien van kinderen. […]

Pitbulls-webinar #13: Innovatie psychiatrie

Een nieuwe Pitbulls-webinar van JIJ voor de Jeugd: dit keer met SPV’ers Paul Teixeira en Jan Woudwijk, die vertellen over de aanpak Innovatieve Psychiatrie bij Jeugdbescherming Amsterdam. Met een interessante discussie en een oproep aan professionals om de noodzaak om psychische hulp voor ouders vanuit (of in ieder geval aangehaakt aan) jeugdhulp in te kunnen […]